Yêu cầu phòng cháy và chữa cháy khi lập quy hoạch, dự án xây dựng         

; đăng: 13:52, 25/06/2018; công bố ngày: 00:00, 25/06/2018;

 

QPTĐ-Hỏi: Khi lập quy hoạch, dự án xây dựng cần những yêu cầu gì về phòng cháy, chữa cháy ?

 

 

Khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị,

khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải đáp ứng yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy.

 

Trả lời: Điều 12, Chương II, Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy đã quy định về yêu cầu phòng cháy và chữa cháy khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao như sau:

 

1. Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, các lô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực dân cư và công trình xung quanh.

2. Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy.

3. Phải có hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy.

4. Bố trí địa điểm xây dựng đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ở những nơi cần thiết và phù hợp với quy hoạch để bảo đảm cho các hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

5. Trong dự án phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

 

BBT

Tin khác