Thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của quân nhân         

; đăng: 08:07, 03/10/2017; công bố ngày: 00:00, 03/10/2017;

 

Hỏi: Thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của quân nhân được quy định như thế nào?   

Trả lời: Điều 15, Nghị định số 70/2015/NĐ-CP, ngày 01/9/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu quy định thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của quân nhân như sau:

 

1. Khi đến khám chữa bệnh, xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh, trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ chứng minh về nhân thân.

2. Trường hợp cấp cứu được khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào, xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng giấy tờ chứng minh về nhân thân trước khi ra viện.

3. Khám, chữa bệnh trong trường hợp đi công tác, nghỉ phép, nghỉ chuẩn bị hưu: Xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng giấy tờ chứng minh về nhân thân và giấy công tác hoặc giấy nghỉ phép hoặc quyết định nghỉ chuẩn bị hưu.

 

4. Khám, chữa bệnh trong trường hợp làm nhiệm vụ đột xuất hoặc hành quân dã ngoại: Xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng giấy tờ chứng minh về nhân thân và giấy giới thiệu của đơn vị quản lý trước khi ra viện.

5. Trường hợp đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại một trong các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng đến khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng cùng tuyến hoặc tuyến dưới: Xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng giấy tờ chứng minh về nhân thân và giấy giới thiệu của đơn vị quản lý.

6. Trường hợp được tuyển chọn, điều động vào Quân đội và là quân nhân đi khám, chữa bệnh trong thời gian chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế: Xuất trình giấy tờ chứng minh về nhân thân và lệnh gọi nhập ngũ hoặc quyết định tuyển dụng, điều động của cấp có thẩm quyền.

 

7. Khám, chữa bệnh trong thời gian chờ cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế: Xuất trình giấy giới thiệu của đơn vị có ghi rõ mã thẻ bảo hiểm y tế hoặc giấy xác nhận của bảo hiểm xã hội, nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế.

8. Khám, chữa bệnh theo yêu cầu điều trị: Xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng giấy tờ chứng minh về nhân thân và giấy hẹn khám lại của cơ sở khám, chữa bệnh.

9. Trường hợp chuyển tuyến điều trị: xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng giấy tờ chứng minh về nhân thân và giấy chuyển tuyến điều trị.

 

BBT

Tin khác