Phạm vi quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế của quân nhân         

; đăng: 10:26, 20/07/2017; công bố ngày: 00:00, 20/07/2017;

 

 Hỏi: Phạm vi quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế của quân nhân được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 6, Chương III, Thông tư Liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC, ngày 20/6/2016 giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã quy định phạm vi quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế của quân nhân như sau:

 

1. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.

2. Không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế gồm: Thuốc, hóa chất, vật tư y tế được phép lưu hành tại Việt Nam và các dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chi phí vận chuyển trong trường hợp cấp cứu hoặc vượt khả năng chuyên môn phải chuyển tuyến điều trị.

5. Chi phí khám chữa bệnh nêu trên được chi trả từ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trường hợp quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đủ thì do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

 

BBT

Tin khác