Đối tượng tuyển sinh quân sự năm 2018         

; đăng: 08:11, 10/03/2018; công bố ngày: 00:00, 10/03/2018;

 

Hỏi: Đối tượng tuyển sinh quân sự năm 2018 như thế nào?

 

 

Ảnh minh họa (nguồn internet)

 

Trả lời: Điều 11, Mục 1, Chương III, Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Quốc phòng Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội và Công văn số 05/TSQS-NT, ngày 12/02/2018 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc Hướng dẫn đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự và đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đã quy định đối tượng tuyển sinh quân sự như sau:


1. Đào tạo đại học quân sự


-  Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 6 tháng trở lên; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ Quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh).


Các đối tượng trên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển, đơn vị tổ chức sơ tuyển, lập hồ sơ sơ tuyển, trường hợp đủ tiêu chuẩn, gửi đến các trường và Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng theo đúng quy trình và bảo đảm đủ quân số cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.


- Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.


- Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân


+ Tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành: Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và các ngành: Quan hệ quốc tế về quốc phòng, ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự;


+ Tuyển không quá 06% trên tổng chỉ tiêu vào đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự;


 2. Đào tạo cao đẳng quân sự


Đào tạo cao đẳng ngành Kỹ thuật Hàng không tại Trường Sĩ quan Không quân. Đối tượng tuyển sinh thực hiện như đào tạo đại học quân sự.


BBT

 

Tin khác