Bảo hiểm y tế quân nhân         

; đăng: 09:44, 01/11/2017; công bố ngày: 00:00, 11/01/2017;

 

Hỏi: Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân? 

 

 

Trả lời: Điều 20, Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC quy định trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế  đối với quân nhân như sau:


1. Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội  Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân phù hợp tổ chức biên chế, đặc điểm hoạt động quốc phòng.


2. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thực hiện bảo hiểm y tế cho người làm công tác cơ yếu của Bộ, ngành, địa phương; ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở y tế trong và ngoài Quân đội để khám, chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi cho quân nhân.


3. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tạm ứng kinh phí, giám định, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và giám định để thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của quân nhân (nếu có).


4. Bảo đảm trang thiết bị và hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin để quản lý thu, chi bảo hiểm y tế của quân nhân.

 


BBT

Tin khác