Bảo hiểm y tế quân nhân         

; đăng: 14:45, 04/07/2017; công bố ngày: 00:00, 04/07/2017;

 

Hỏi: Thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cấp cho quân nhân có điểm gì khác biệt so với thẻ BHYT cấp cho người khác tham gia BHYT không?

Trả lời: Quyết định số 1500/QĐ-BHXH, ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành thẻ BHYT cấp cho quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đã quy định thẻ BHYT cấp cho quân nhân như sau:

 

 

1. Điểm giống nhau:

- Phôi thẻ có cùng chất liệu giấy, kích thước, độ bóng, độ bền, đều có dòng số “serial” màu đỏ, 10 ký tự, chạy dọc theo đường viền mép phải của thẻ BHYT.

- Mặt trước đều có in các thông tin: mã thẻ; họ/đệm/tên; ngày/tháng/năm sinh; giới tính; địa chỉ; nơi đăng ký ban đầu; thời hạn sử dụng; ngày cấp.

- Mặt sau là những điều cần chú ý.

 

2.  Điểm khác nhau:      

- Không có biểu tượng Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở góc trên, bên trái, mặt trước thẻ.

- Nền thẻ (cả mặt trước và sau) in mờ hình sao 5 cánh mầu hồng, tỏa các tia đến hết giới hạn của thẻ.

- Có dòng chữ BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG (không kẻ chân) và ngay dưới là THẺ BẢO HIỂM Y TẾ QUÂN NHÂN

- Mã thẻ gồm 15 ký tự (vừa chữ, vừa số), được chia thành 4 ô: mã đối tượng: QN; mã quyền lợi: số 5; mã quản lý: số 97 và mã số định danh của mỗi quân nhân.

 

BBT

Tin khác