Bảo hiểm y tế quân nhân         

; đăng: 07:57, 09/06/2017; công bố ngày: 00:00, 09/06/2017;

 

Hỏi: Trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế trong tổ chức thực hiện Bảo hiểm Y tế đối với quân nhân như thế nào?

Trả lời: Điều 25, Chương VI Thông tư Liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20/6/2016 giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế trong tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế đối với quân nhân như sau:

 

 

1. Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này thuận lợi.

2. Bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này; chuyển tuyến Điều trị đúng quy định.

3. Thực hiện việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo đúng quy định của pháp luật.

4. Cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu có liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

5. Tổng hợp, phân tích chi phí, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này theo quy định chung và theo quy định tại Thông tư này; quản lý chặt chẽ, rạch ròi, tách biệt giữa quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này với quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các đối tượng khác và ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

 

BBT

Tin khác