Thành phố Hà Nội

Vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức: Có dấu hiệu lợi dụng việc khiếu kiện để trục lợi         

; đăng: 08:40, 30/08/2019; công bố ngày: 00:00, 30/08/2019; truy cập 913 lượt;

 

QPTĐ-Ngày 27-8, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng chủ trì hội nghị thông tin báo chí, trao đổi, làm rõ thông tin về kết luận Thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội về thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức).

 

 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị thông tin báo chí.

 

Kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội là chính xác


Tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã công bố tóm tắt việc rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 của Thanh tra thành phố Hà Nội.


Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra; thực hiện việc công khai kết quả rà soát, kiểm tra tại UBND thành phố Hà Nội theo Thông báo số 611/TB-TTCP ngày 25/4/2019 với một số nội dung kết luận. Trong đó, việc tiến hành thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra.


Đối với việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn, kết luận của thanh tra thành phố Hà Nội là chính xác, theo đó: Đối chiếu quy định của pháp luật về đất đai, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ giao đất, UBND thành phố Hà Nội thực hiện công tác quy hoạch, đăng ký đất đai, đăng ký biến động về sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng, ban hành Quyết định giao đất cho đơn vị Quân chủng Phòng không-Không quân để tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 là đúng thẩm quyền, phù hợp quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013, Điều 101 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thẩm quyền điều chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.


Từ thời điểm Quyết định số 5383/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội được ban hành vào ngày 20/10/2014 trở về trước không có sự tranh chấp về diện tích đất tại sân bay Miếu Môn. Mọi sự vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm, cản trở đơn vị quân đội quản lý, sử dụng đất quốc phòng cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.


Thanh tra thành phố Hà Nội kết luận những sai phạm trong việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 14 hộ dân sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là có căn cứ, đảm bảo tính khách quan.


Phương pháp xử lý của Thanh tra Hà Nội đối với các nội dung tố cáo của công dân là phù hợp với quy định của pháp luật về tố cáo; kiến nghị của ông Lê Đình Kình và một số công dân là không có căn cứ, không có cơ sở.
Căn cứ các kết luận nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội thực hiện Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017.

 

14 hộ dân sử dụng đất sân bay, Miếu Môn đồng thuận, sẵn sàng di dời

 

Tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cũng phân tích kỹ bản đồ đất đai khu vực sân bay Miếu Môn được xác lập năm 1992. Thời điểm đó không có tranh chấp, những vi phạm đất đai đều xảy ra sau thời điểm này.


Với các hộ dân đang ở trong khu vực sân bay Miếu Môn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, theo quy định của pháp luật, ông Lê Đình Kình không có quyền và lợi ích hợp pháp trong vùng đất thuộc sân bay Miếu Môn. Cho nên, ông Lê Đình Kình không có quyền khiếu nại kết luận của thanh tra vì không phải đối tượng của cuộc thanh tra. Đối tượng của thanh tra là chính quyền các cấp của Hà Nội và các hộ sử dụng đất. “Đối tượng này không có ông Kình, nên ông không có quyền khiếu nại thông báo của thanh tra Chính phủ”, Phó tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh nói.


Theo quy định pháp luật, ông Lê Đình Kình có hai quyền gồm quyền phản ánh và quyền tố cáo theo luật tố cáo về các sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn nói chung. Đặc biệt, ông Kình không có quyền khiếu nại. Hiện, 14 hộ dân đang sử dụng đất sân bay Miếu Môn đồng thuận cao phương án bồi thường, hỗ trợ mới và sẵn sàng di dời khu đất sân bay. 

 

Có đối tượng lợi dụng khiếu kiện để trục lợi


Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, việc tổ chức kết luật thanh tra toàn diện tại Miếu Môn đã được Thanh tra thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng quy trình, quy định, thông báo công khai rộng rãi dưới nhiều hình thức. Công tác tuyên truyền đối thoại đã được huyện Mỹ Đức và các cơ quan chuyên môn tổ chức nhiều lần với người dân xã Đồng Tâm. Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, dự kiến sau hội nghị này, xét thấy nếu cần thiết, còn điều gì chưa thỏa đáng thì Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức gặp gỡ, trao đổi làm rõ các vấn đề liên quan.


Về việc công khai bản đồ phạm vi quản lý đất sân bay Miếu Môn, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, trong quá trình tiến hành thanh tra đã tìm ra nguồn gốc bản đồ của các thời kỳ, qua nắm bắt nguyện vọng người dân và dư luận, Thành phố nhận thấy cần thiết cần trưng bày để người dân nắm rõ được bản đồ tại khu vực Miếu Môn, xã Đồng Tâm. Ngoài ra, trong quá trình thanh tra, kiểm tra tính xác thực của Kết luận, Thanh tra Chính phủ đều tiến hành kiểm tra thực địa, có sự tham gia của người dân và chính quyền xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.


Về việc có hay không có các đối tượng lợi dụng để đưa ra luận điệu sai trái, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: "Với tư cách cá nhân và cương vị là Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, trực tiếp theo dõi, đôn đốc xử lý vụ việc, chúng tôi cho rằng có một bộ phận lợi dụng đi khiếu kiện, tố cáo liên quan đến việc lấn chiếm đất và lợi dụng dự án của Bộ Quốc phòng đang triển khai nhằm hướng tới mục tiêu trục lợi từ việc chính quyền Thành phố có bồi thường đất đai hay hỗ trợ hoa màu hay không, trong đó có ông Lê Đình Kình". Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, bản thân ông Kình có huy động tiền tại xã Đồng Tâm nhằm mục tiêu cuối cùng là trục lợi gây sức ép với chính quyền xã, huyện để xem có được bồi thường, hỗ trợ hay không.


Về việc ông Lê Đình Kình có nêu 59 ha đất nông nghiệp là khu đất đồng Sênh là khu đất của dân, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định với tài liệu thu thập được thì 59 ha đất nông nghiệp tại đồng Sênh không phải là đất của dân tại đây. Về bồi thường cho 14 hộ dân đang sử dụng đất, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết: Hiện 14 hộ đang đồng thuận và ủng hộ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án của Bộ Quốc phòng tại đây. 


Ngân Mỹ

 

Tin khác