Thành phố Hà Nội

Tổng duyệt diễn tập phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội năm 2019         

; đăng: 14:10, 24/09/2019; công bố ngày: 00:00, 24/09/2019; truy cập 770 lượt;

 

QPTĐ-Diễn tập phòng thủ dân sự là hình thức huấn luyện tổng hợp nhằm nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, hiệp đồng của cán bộ các cấp.  Thông qua diễn tập, kiểm nghiệm, đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT; khả năng bảo đảm, tham gia ứng phó của các sở, ngành, địa phương với thảm họa, đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 02 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức toàn dân về phòng thủ dân sự, nhất là trong công tác phòng, chống và xử lý các sự cố thảm họa thiên tai có thể xảy ra. Dưới đây là một số hình ảnh buổi tổng duyệt. 

 

    

 

Các đại biểu theo dõi, chỉ đạo buổi tổng duyệt.  

 

 

 

Triển khai các phương án chữa cháy, ứng cứu thảm họa.

 


Thực hành tải thương, cứu chữa nạn nhân.

 

 


Tiêu tẩy độc, xử lý môi trường.

  

H.Hải-P.Linh

 

Tin khác