Thành phố Hà Nội

Thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang huyện Chương Mỹ         

; đăng: 07:55, 24/07/2019; công bố ngày: 00:00, 24/07/2019; truy cập 1208 lượt;

 

QPTĐ-Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện văn hóa công sở, thực thi công vụ; rèn luyện và nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực đạo đức, phong cách người quân nhân, Ban CHQS huyện Chương Mỹ đã phát động Phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang huyện Chương Mỹ”.

 

 

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Chương Mỹ thân thiện, nhiệt tình, trách nhiệm khi tiếp xúc với nhân dân. 

 

Phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang huyện Chương Mỹ” là việc cụ thể hóa các nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mục tiêu của Phong trào là xây dựng cơ quan có môi trường làm việc dân chủ, thân thiết, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên phát huy trí tuệ, năng lực, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính quân sự; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết công việc của đơn vị. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong việc tiếp công dân, trả lời, giải quyết các chế độ, chính sách về thương binh, liệt sĩ, người có công; chế độ thụ hưởng theo các quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết khen thưởng tồn đọng; đăng ký tuyển sinh quân sự, di chuyển nghĩa vụ quân sự... Quản lý, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc theo quy định; triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Đồng thời, xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, văn minh, chính quy; cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.


Để thực hiện được các mục tiêu của Phong trào, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung xây dựng cho cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không dao động trước khó khăn, thử thách; luôn nhận thức sâu sắc tình hình, nhiệm vụ; tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có tác phong, phương pháp làm việc chuyên nghiệp, khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả; không sách nhiễu, cửa quyền, bê trễ, đùn đẩy trách nhiệm; luôn tận tụy với công việc, thi đua “Làm hết việc, không chỉ làm hết giờ”; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn của đồng chí, đồng đội và nhân dân.

 

Thực hiện đúng phong cách quân nhân, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Trong thực thi công vụ luôn hướng về cơ sở, gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ cấp dưới, đồng chí, đồng đội; tôn trọng, ứng xử có văn hóa, lắng nghe và giải quyết thỏa đáng các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của bộ đội và nhân dân. Thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức người quân nhân cách mạng. Cán bộ, chiến sĩ không ngừng học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.


Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Bùi Bá Dũng, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Chương Mỹ cho biết: Trong thời gian tới, Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS huyện sẽ triển khai tổ chức thực hiện từng chỉ tiêu của phong trào thi đua, trong đó tập trung vào một số nội dung quan trọng như trang phục, tác phong, lời nói, thái độ, cử chỉ, ứng xử với đồng chí, đồng đội, người dân; làm rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nghiêm văn hóa giao tiếp ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong trong tiếp xúc giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức và nhân dân.


Phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang huyện Chương Mỹ” đã được phát động với những nội dung, chỉ tiêu rõ ràng. Nhiệm vụ quan trọng bây giờ là Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện như thế nào để Phong trào đạt được kết quả thiết thực, góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô”.


Thu Huyền  

Tin khác