Thành phố Hà Nội

Thư Đại hội gửi cán bộ, chiến sĩ, QNCN, công nhân, viên chức Quốc phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội         

; đăng: 09:58, 29/11/2019; công bố ngày: 00:00, 29/11/2019; truy cập 352 lượt;

 

Các đồng chí thân mến!

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2014-2019. 

 

 

Các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm

tại Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2014-2019.


Về dự Đại hội có gần 400 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2014- 2019. Đại hội rất vui mừng và vinh dự được đón đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội; các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2014-2019; các đồng chí đại biểu, phóng viên báo, đài Trung ương, Quân đội, thành phố Hà Nội đã đến dự, động viên, cổ vũ và đưa tin Đại hội.


Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội khẳng định từ năm 2014 đến năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả thiết thực, trở thành động lực mạnh mẽ, phát huy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu vươn lên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Nổi bật là, Phong trào Thi đua Quyết thắng đã góp phần nâng cao năng lực, chất lượng công tác tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với QP-AN; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về QP-AN, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, xử lý môi trường,…Chất lượng tổng hợp, trình độ và sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô luôn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị và TTATXH trên địa bàn Thủ đô. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Nền nếp chính quy, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đặc biệt, LLVT Thủ đô đã thực hiện tốt công tác chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm an sinh xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.


Thông qua phong trào thi đua đã xây dựng được trên 45.200 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực công tác, được các cấp biểu dương, khen thưởng. Đó là những bông hoa tươi thắm, ngát hương thơm trong vườn hoa thi đua của Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tiêu biểu cho phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp “Người chiến sĩ Thủ đô” trong thời kỳ mới, tô thắm truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” hơn 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô.


Các đồng chí thân mến!


Những năm tới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước; là những năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội; đặt ra nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng còn nhiều khó khăn tác động đến công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 


Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới, Đại hội kêu gọi cán bộ, chiến sĩ LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hãy phát huy cao độ phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”  của LLVT Thủ đô; tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng lên một tầm cao mới, trở thành phong trào hành động cách mạng, rộng khắp, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng cống hiến của cán bộ, chiến sĩ, động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân trong LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phấn đấu có nhiều hơn nữa gương “Người tốt, việc tốt” và điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, để mọi người học tập, noi theo.


Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu thi đua đã được Đại hội xác định, mỗi cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về thi đua ái quốc; tiếp tục quán triệt, nắm vững Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ mới; xây dựng động cơ thi đua đúng đắn. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thi đua, hướng phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tranh thủ thời cơ, phát huy nội lực, tiềm năng sáng tạo, tích cực, chủ động, khắc phục mọi khó khăn, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên từng mặt công tác, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, làm nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.


 Đại hội tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng; của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội; phát huy truyền thống hơn 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô cùng với sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm thi đua của mọi cán bộ, chiến sĩ; LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục lập nên những thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.


Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt!


Chào Thi đua Quyết thắng !


ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG 
LLVT BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN 2014-2019

Tin khác