Thị xã Sơn Tây khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới         

; đăng: 08:36, 30/08/2019; công bố ngày: 00:00, 30/08/2019;

 

QPTĐ-Sau 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, vùng nông thôn thị xã Sơn Tây đã có những thay đổi rõ nét, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã hội.

 

 

Mô hình nuôi ong lấy mật tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Là một trong những địa phương có quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ nên việc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Sơn Tây gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2010, khi bắt tay vào xây dựng NTM, 6/6 xã của thị xã chỉ có 3-5 tiêu chí đạt và cơ bản đạt; thu nhập bình quân đầu người còn thấp (16,4 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo cao (8,86%). Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nói chung và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến các xã đã tập trung triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng quy trình. Trước hết, thị xã sớm kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM và tổ chuyên viên giúp việc; xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể, gắn với kiểm tra, hướng dẫn giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.


Theo đó, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thị xã đã tích cực tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua nhiều phương tiện về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với sự hỗ trợ của Thành phố, trong những năm qua, nhân dân đã tự nguyện đóng góp hàng nghìn ngày công, tiền để xây dựng các công trình. Tính từ năm 2010 đến tháng 6/2019, tổng nguồn vốn được bố trí thực hiện Chương trình 02 của thị xã là trên 1.562 tỷ đồng (trong đó ngân sách Thành phố chiếm 59,29%; vốn đóng góp từ nhân dân chiếm 2,69%). 


Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, nông thôn Sơn Tây đã có những đổi thay căn bản và toàn diện. Tính đến hết năm 2018, thị xã đã có 6/6 xã là Cổ Đông, Xuân Sơn, Sơn Đông, Đường Lâm, Thanh Mỹ và Kim Sơn được Thành phố công nhận đạt chuẩn NTM. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân được nâng cao, nhận thức về NTM được tăng cường. Kết cấu hạ tầng phát triển, phục vụ thiết thực cho sản xuất và cuộc sống của người dân. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững.

 

Một số tiêu chí xây dựng NTM đạt kết quả cao như: 100% đường giao thông trục xã, liên xã, 100% đường liên thôn, trục thôn, 96,3% đường giao thông ngõ xóm được kiên cố hóa; 100% trạm y tế các xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; 97,1% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng; 87,1% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; không còn hộ dân ở nhà tạm, nhà dột nát. Đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của thị xã đạt 39 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo (không tính hộ được hưởng bảo trợ xã hội) còn 1,21%. Các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công và tạo việc làm cho người lao động được quan tâm thường xuyên (tỷ lệ người lao động có việc làm thường xuyên đạt 97%). Ngoài ra, 6/6 xã NTM đều có điểm phục vụ bưu chính, hệ thống dịch vụ truy cập internet; được đầu tư hệ thống truyền thanh không dây hiện đại đến tất cả các thôn, tổ dân phố. Các xã đều ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành và thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, có tỷ lệ hồ sơ giao dịch dịch vụ công trực tuyến đạt 100% (tăng 100% so với năm 2010).


Đặc biệt trong phát triển nông nghiệp, do tốc độ đô thị hóa, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã ngày càng giảm, nhưng với nhiều giải pháp quyết liệt trong triển khai thực hiện nên ngành nông nghiệp thị xã luôn đạt tốc độ tăng trưởng 3-5%/năm. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2018 đạt 1.287,7 tỷ đồng (tăng 93,9% so với năm 2010). Trên địa bàn thị xã đã có 1 số mô hình nông nghiệp hiệu quả cao như: Nuôi gà mía, nuôi ong lấy mật, nuôi thỏ sinh sản, nuôi dê thương phẩm, trồng bưởi Diễn, nấm... Chương trình mỗi xã một sản phẩm đang được các xã, phường của thị xã tích cực triển khai thực hiện nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn bền vững. Hiện nay, Sơn Tây đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận thị xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM năm 2019; đồng thời, triển khai xây dựng NTM nâng cao tại xã Thanh Mỹ, phấn đấu hoàn thành vào năm 2020.


Song Hà

 

Tin khác