Thành phố Hà Nội

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020         

; đăng: 09:22, 10/01/2020; công bố ngày: 00:00, 10/01/2020; truy cập 476 lượt;

 

QPTĐ-Thực hiện Chỉ thị của Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 31/12/2019 về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

 

 

Lễ khai mạc Hội thao Quốc phòng và Hội thao Thể dục-Thể thao

LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2019.


Theo đó, Thành phố yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên và các văn bản liên quan. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (Khóa X); các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng, quân sự và tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới…


Xây dựng lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, phương án tác chiến; tổ chức lực lượng, phương tiện đủ mạnh, thường xuyên luyện tập nâng cao khả năng cơ động và hiệp đồng tác chiến, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nắm chắc tình hình, phát hiện sớm, chủ động đấu tranh ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và các Hội nghị quốc tế tổ chức tại Hà Nội. Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội đứng chân, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.


Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, trọng tâm là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Thực hiện có nền nếp công tác đăng ký, quản lý lực lượng, phương tiện dự bị động viên và dân quân tự vệ. Chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn; rà soát tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ ở các doanh nghiệp theo quy định; xây dựng, ban hành quy định thời gian huy động đơn vị dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và công tác động viên quân đội bảo đảm đúng luật, chất lượng cao.

 

Tiếp tục triển khai xét duyệt, đăng ký dự thi tuyển sinh và đào tạo cán bộ trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đúng, đủ chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao; chỉ đạo huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ, hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Kiện toàn các Hội đồng, Ban Chỉ đạo về quốc phòng, quân sự và duy trì hoạt động hiệu quả. Kiện toàn đủ đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở, bảo đảm đủ tiêu chí để Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn tham gia cấp ủy địa phương, ủy viên UBND.


Thực hiện nghiêm Luật Đất đai năm 2013; Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch Thế trận quân sự khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng công trình phòng thủ của Thành phố. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất các thủ tục giao đất sử dụng cho mục đích quốc phòng. Quán triệt thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020.

 

Tham gia ý kiến thẩm định các quy hoạch ngành, lĩnh vực; các đồ án, dự án phát triển kinh tế-xã hội, khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục đầu tư ngân sách mua sắm trang bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nâng cấp trang, thiết bị Sở Chỉ huy; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới Sở Chỉ huy, doanh trại các đơn vị. Nâng cấp hệ thống kho cất chứa vũ khí trang bị kỹ thuật, khai thác có hiệu quả các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại mới mua sắm, nâng cao khả năng cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão khi có tình huống.


Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn trong năm 2020, nhất là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 45 năm Ngày thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội. Phát huy vai trò các đơn vị quân đội đóng quân, phối hợp thực hiện có hiệu quả Phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại Quốc phòng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của các sở, ngành, cơ quan, tổ chức và các quận, huyện, thị xã.


Đức Minh

 

Tin khác