Thành phố Hà Nội

LLVT huyện Thường Tín: Chung sức xây dựng nông thôn mới         

; đăng: 07:36, 24/07/2019; công bố ngày: 00:00, 24/07/2019; truy cập 1037 lượt;

 

QPTĐ-Trong 10 năm qua, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, LLVT huyện Thường Tín đã phát huy vai trò xung kích, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới của huyện ngày càng khởi sắc. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Kim Giang, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Quán triệt sâu sắc Chương trình mục quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là Phong trào thi đua “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua, tiến hành khảo sát, xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với đặc điểm, tình hình của từng địa phương. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tích cực phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện cùng các đơn vị cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục, giúp cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào; từ đó tích cực hưởng ứng tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả như hiến đất, xây dựng đường làng, thôn xóm, tham gia công tác đền ơn, đáp nghĩa…

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội dân quân cơ động huyện Thường Tín tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường. 

Ảnh: Mạnh Huân


Ban CHQS huyện đã chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ DQTV tham gia đóng góp 1.520 ngày công, cùng nhân dân cải tạo, bê tông hóa 40,1km đường liên xã, 38,84 km đường liên thôn; xây dựng, tu sửa 14 nhà văn hóa thôn và 9.200m2 khu trung tâm thể thao, văn hóa xã; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, xây dựng 8 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn; chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho 13.819 đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tham gia tu sửa 13 nghĩa trang liệt sĩ (tổng số tiền trị giá 1 tỉ 40 triệu đồng). Ngoài ra, LLVT huyện còn tích cực ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số trị giá trên 350 triệu đồng. Những việc làm trên đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cổ vũ, động viên nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, làm giàu cho quê hương.


Cùng với việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, LLVT huyện còn tích cực xây dựng hệ thống chính trị-xã hội vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

 

Hàng năm, Ban CHQS huyện luôn làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, các sự cố cháy, nổ, thiên tai… giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Huyện tổ chức diễn tập KVPT và chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT huyện ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Có thể nói, sau 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới”, LLVT huyện Thường Tín đã khẳng định được vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn; tô đẹp thêm hình ảnh, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kì mới.


Phạm Luân

 

Tin khác