Thành phố Hà Nội

Hội thảo khoa học đảm bảo quốc phòng, an ninh Thủ đô trong tình hình mới         

; đăng: 08:43, 04/06/2019; công bố ngày: 00:00, 04/06/2019; truy cập 837 lượt;

 

QPTĐ-Sáng 29-5, Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an Thành phố tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp về phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các tác động tiêu cực ảnh hưởng tới công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Đây là một trong tám đề tài của chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Thành phố phục vụ cho công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

 

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo. 

   

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật và các sở, ngành, quận, huyện đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo QP-AN của Thủ đô giai đoạn 2015-2020.  Trên cơ sở dự báo tình hình, các ý kiến đã đề xuất những giải pháp về phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các tác động tiêu cực ảnh hưởng tới công tác đảm bảo QP-AN, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; đề xuất định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả về công tác QP-AN của Thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 


Hội thảo cũng đã góp phần cung cấp các luận cứ khoa học làm cơ sở để Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố có chủ trương, biện pháp tăng cường, củng cố QP-AN của Thủ đô đi vào chiều sâu, vững chắc. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.


Song Hà

 

Tin khác