Thành phố Hà Nội

Hội nghị lần thứ hai mươi hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội         

; đăng: 09:10, 10/01/2020; công bố ngày: 00:00, 10/01/2020; truy cập 478 lượt;

 

QPTĐ-Ngày 8-1, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI tiến hành Hội nghị lần thứ hai mươi hai, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì Hội nghị.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị.     

 

Tại Hội nghị, các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 6 nội dung quan trọng. Cụ thể là: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy. Chương trình công tác năm 2020 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Thành ủy. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố (dự thảo lần 1). Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.


Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: “Đối với kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, với tinh thần quyết tâm của “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, năm “nước rút” thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đề ra, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân Thủ đô đã phát huy đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, tăng cường đối thoại, hướng về cơ sở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đạt kết quả tích cực.

 

Nổi bật là: Lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII gắn với chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện Đề án Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 97 về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 171 để triển khai thực hiện, xác định rõ trách nhiệm, nội dung và tiến độ từng hạng mục, công việc cần làm.


Thực hiện nghiêm việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19, 39 của Trung ương và Kế hoạch số 70-KH/TU, 72-KH/TU của Thành ủy.


Chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Sớm thành lập và triển khai nhiệm vụ của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy và Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch 155-KH/TU.


Đối với công tác xây dựng văn kiện, Thành ủy đã chỉ đạo triển khai bài bản, thực hiện hiệu quả Chương trình 20-CTr/TU về nghiên cứu khoa học trọng điểm bảo đảm chất lượng và tiến độ; đến nay, đã có 8/8 đề tài thuộc chương trình được nghiệm thu cấp Thành phố, cung cấp luận cứ khoa học để xây dựng văn kiện Đại hội. Chỉ đạo xây dựng Đề cương tổng quát, Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, trình Thành ủy, trên cơ sở đó đã chỉ đạo, hoàn thành Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ nhất để trình Hội nghị Thành ủy lần này.


Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, đó là: Việc tổ chức thực hiện các giải pháp củng cố tổ chức cơ sở Đảng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy ở một số đơn vị còn chậm. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra một số quận, huyện chưa kịp thời, hiệu quả, dẫn đến một số vi phạm xảy ra nghiêm trọng, thời gian dài trên địa bàn không được phát hiện xử lý. Tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu. Công tác bảo đảm trật tự đô thị đã có nhiều chuyển biến nhưng kết quả chưa vững chắc. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đất nông nghiệp còn tái diễn. Vi phạm về trật tự xây dựng vẫn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư tái định cư còn nhiều bất cập. Tình trạng ô nhiễm môi trường còn là vấn đề băn khoăn, bức xúc dư luận...


Về nhiệm vụ năm 2020, đây là năm mở đầu thập kỷ mới, với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Thủ đô: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 1010 năm Thăng Long-Hà Nội; cùng với cả nước, Đảng bộ Thành phố tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

 

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm về tư tưởng, kế hoạch kiểm tra, giám sát, nhất là việc tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TU, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, an sinh xã hội năm 2020 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TU Hội nghị Thành ủy lần thứ hai mươi mốt và các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt, quan tâm tổ chức phục vụ nhân dân đón Tết chu đáo, vui tươi, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tổ chức Tết 2020…


Hiền Mĩ

 

Tin khác