Thành phố Hà Nội

Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị: Nhân rộng mô hình hay, cách làm mới         

; đăng: 07:32, 21/06/2020; công bố ngày: 00:00, 21/06/2020; truy cập 1184 lượt;

 

QPTĐ-Ngay sau khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tham mưu với Thường trực Thành ủy ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 1-9-2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ và Kế hoạch số 03-KH/TƯ của Ban Bí thư; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bài bản trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội.

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 301 giúp nhân dân thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ  gặt lúa chạy lũ.

 

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tập trung làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục về vị trí, ý nghĩa, nội dung, tiêu chí học tập và làm theo Bác gắn với tuyên truyền, học tập “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, địa phương, Quân đội và đơn vị. Hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, sinh động, như: Đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề; phát huy các thiết chế văn hóa để tuyên truyền; thông qua sinh hoạt của các tổ chức, giờ đọc báo, nghỉ giải lao trên thao trường, tạo sự thống nhất về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của tổ chức Đảng, của các cơ quan, đơn vị và của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.


Trao đổi về việc thực hiện Chỉ thị 05, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết: “Cùng với việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, Quận ủy đã tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt quận học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Thành ủy nhằm thống nhất nhận thức, hiểu đúng, nắm chắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; liên hệ với địa phương, đơn vị, với bản thân để xây dựng kế hoạch làm theo. Các hội nghị cán bộ chủ chốt quận do đồng chí Bí thư Quận ủy chủ trì, quán triệt và mời các đồng chí báo cáo viên Trung ương, Thành phố truyền đạt sâu theo chuyên đề. Sau các hội nghị cán bộ chủ chốt, Quận ủy đã tổ chức các lớp cho đảng viên của các chi bộ cơ sở và Hội nghị báo cáo viên về học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XII) và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và học tập chuyên đề hàng năm”. 


Ngoài việc tham gia học tập trung, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận Thanh Xuân còn đưa nội dung chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó chú trọng nội dung “làm theo”, với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ; nội dung đăng ký cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, là cơ sở để các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.


Không chỉ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, quận Thanh Xuân mà nhiều đơn vị của Thành phố cũng triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 với những mô hình hay, cách làm mới như: Quận Nam Từ Liêm xây dựng: “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”; gửi “Thư xin lỗi” tổ chức, cá nhân khi giải quyết không đúng hẹn hoặc không giải quyết kịp thời công việc hành chính của nhân dân. Quận ủy Long Biên chỉ đạo xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân và niêm yết công khai kế hoạch của người đứng đầu để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát... Huyện Đan Phượng triển khai và nhân rộng những “con đường bích họa”, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp... 


Có thể khẳng định, sau 4 năm triển khai, thực hiện, với những cách làm mới, sáng tạo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Thành phố. Hằng năm, Thành phố đều lựa chọn những công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá để tập trung thực hiện, nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. Trong đó, năm 2017, Thành phố chọn là “Năm kỷ cương hành chính”, các năm 2018, 2019 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và năm 2020 là "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”.


 Xác định nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan Nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp trong lĩnh vực này. Đáng chú ý, Thành phố đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để công khai, minh bạch, giảm nhũng nhiễu. Thành phố cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật... Ngoài ra, Thành ủy cũng đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng theo tiêu chí thường xuyên, liên tục và đa chiều, qua đó cũng góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.


Đặc biệt, thông qua việc thực hiện Chỉ thị 05 đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và của Thủ đô.


Đức Minh

 

Tin khác