Thành phố Hà Nội

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân và động viên công nghiệp         

; đăng: 08:57, 01/04/2019; công bố ngày: 00:00, 01/04/2019; truy cập 636 lượt;

 

QPTĐ-Sáng 28-3, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân (PKND) và Động viên công nghiệp (ĐVCN) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ PKND, ĐVCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

 

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kết luận Hội nghị.


Năm 2018, Ban Chỉ đạo công tác PKND và ĐVCN hoạt động đúng chức năng và đạt kết quả tốt, nhờ đó đã kịp thời tham mưu với UBND Thành phố ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả. Công tác quy hoạch, xây dựng thế trận phòng không trong khu vực phòng thủ được triển khai tích cực. Nhiệm vụ quản lý Nhà nước về vùng trời được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Chất lượng huấn luyện lực lượng chuyên môn PKND tiếp tục được nâng cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: Hội thi, hội thao, trực SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn… Đối với công tác ĐVCN, đã chủ động nghiên cứu, đề xuất với UBND Thành phố khai thác, sản xuất các sản phẩm ĐVCN phục vụ cho lực lượng vũ trang địa phương tham gia huấn luyện, diễn tập và SSCĐ; đồng thời, quản lý, duy trì, bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị các dây chuyền ĐVCN bảo đảm chặt chẽ theo quy định của cấp trên.


Tại Hội nghị, UBND thành phố Hà Nội đã công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo PKND và ĐVCN, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019; trong đó, tập trung thực hiện các mục tiêu: Tham mưu với UBND Thành phố tổ chức diễn tập KVPT Thành phố, diễn tập KVPT cấp quận, huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn; xây dựng lực lượng chuyên môn PKND đủ số lượng, nâng cao chất lượng; thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nắm chắc tình hình di biến động của các doanh nghiệp đủ điều kiện ĐVCN trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, thi đua và khen thưởng các cấp, các đơn vị, cá nhân, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ PKND và ĐVCN…


Luân Hải 

 

Tin khác