Thành phố Hà Nội

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII         

; đăng: 22:36, 25/07/2019; công bố ngày: 00:00, 25/07/2019; truy cập 1447 lượt;

 

QPTĐ-Với chủ đề “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hiệu quả”, sáng 25-7, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã trọng thể khai mạc. 

 

 

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

 

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Dự Đại hội còn có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang cùng 330 đại biểu chính thức tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu và đại diện MTTQ Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội…


Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên các cấp không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tăng cường phát triển, mở rộng tổ chức, kết nạp đoàn viên, hội viên. Mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan hữu quan ngày càng gắn bó chặt chẽ, hiệu quả. UB MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp đã phát huy tốt vai trò trong việc động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đặc biệt coi trọng là xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.


MTTQ các cấp ở Thành phố đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, mang tính nhân dân sâu sắc, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận ngày càng khẳng định rõ vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết, nơi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Các hoạt động của MTTQ đã hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng là địa bàn quan trọng để tổ chức các hoạt động; năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ngày càng được bồi dưỡng nâng cao.


MTTQ đã tích cực, chủ động hơn trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; trong các phong trào giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; trong thi hành pháp luật và giữ gìn kỷ cương xã hội... Năm năm qua, UB MTTQ Việt Nam từ Thành phố đến cơ sở đã chủ trì tổ chức 6.326 đoàn giám sát, tổ chức 2.594 hội nghị phản biện xã hội các tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND, Quyết định, Quy định của UBND các cấp trình tại kỳ họp. Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 39.258 cuộc, 21.208 công trình, dự án. Qua giám sát, đã kiến nghị thu hồi 251.825m2 đất và hơn 15 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng đã phối hợp hòa giải thành công 22.951/28.189 (đạt 81,42%) vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trên địa bàn dân cư…


Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, chương trình hành động cụ thể của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024 với mục tiêu tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…, cùng cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Tại Đại hội lần thứ XVII, UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.


Song Hà

Tin khác