Thành phố Hà Nội

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội báo công dâng Bác         

; đăng: 10:04, 29/11/2019; công bố ngày: 00:00, 29/11/2019; truy cập 328 lượt;

 

QPTĐ-Sáng 26-11, tại Quảng trường Ba Đình, Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác về những kết quả, thành tích đã đạt được trong Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2014-2019. 

 

 

 

 

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội báo công dâng Bác.


5 năm qua, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả phong trào TĐQT gắn với Phong trào thi đua yêu nước và Phong trào “người tốt, việc tốt” của thành phố Hà Nội. Phong trào TĐQT không ngừng phát triển cả diện rộng và chiều sâu; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

 

Nổi bật là chất lượng công tác tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng-an ninh, đối ngoại; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội ngày càng vững chắc; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng, nâng cao hiệu quả công tác động viên công nghiệp; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân theo kế hoạch hằng năm; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng ngày càng cao, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô.


Hữu Thu- Phạm Luân

 

Tin khác