Thành phố Hà Nội

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội-Những chặng đường vẻ vang-Bài 2: Kết quả nổi bật sau 10 năm 2008-2018         

; đăng: 19:44, 28/02/2019; công bố ngày: 00:00, 28/02/2019; truy cập 2693 lượt;

 

QPTĐ-Có thể khẳng định, trong 70 năm qua, công tác tuyên giáo Thủ đô đã góp phần quan trọng vào việc định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên làm công tác tuyên giáo Thủ đô, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Những phần thưởng cao quý này đã cổ vũ, động viên mạnh mẽ cán bộ Ban Tuyên giáo tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại xứng danh “Thủ đô Anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”. 

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn

trao Cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể ngành Tuyên giáo.

 

Phát huy kết quả trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính (2008-2018), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Điển hình, đã tham mưu triển khai quán triệt có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố, cụ thể. Ở đây có thể kể đến việc tham mưu triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương, gắn với tiếp tục nắm bắt tình hình việc thực hiện kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị theo đúng kế hoạch; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo mở lớp đúng quy trình, làm tốt công tác quản lý lớp học... Đồng thời, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận các vấn đề liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn cũng như các vấn đề đột xuất, phát sinh trên địa bàn Thành phố, từ đó đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Cùng với đó, duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng giao ban hàng tháng tại các cụm dư luận do Ban Tuyên giáo quản lý; tổ chức cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Thành phố đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại cơ sở...Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước; thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và chính quyền cùng cấp theo Quy định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về tuyên truyền phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân...Tuyên truyền phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội XV, Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố.


Cùng với đó, làm tốt công tác tham mưu nhằm đẩy mạnh và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) trở thành công việc thường xuyên, nền nếp; tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 2 Giải báo chí về xây dựng Đảng của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh; triển khai toàn diện, có hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo về giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ, tài nguyên và môi trường, thể dục-thể thao, các vấn đề xã hội...


Đặc biệt, Ban Tuyên giáo đã chỉ đạo báo chí Thành phố tuyên truyền các hoạt động kinh tế-xã hội của Thủ đô và cả nước, thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội; duy trì và nâng cao chất lượng biên soạn, xuất bản 2 ấn phẩm “Thông tin nội bộ” và “Tài liệu tham khảo đặc biệt”; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 11 của Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, Chương trình 04 của Thành ủy về “phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”... 


Có thể nói, 70 năm (3/3/1949-3/3/2019) là chặng đường phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ Tuyên giáo Thủ đô. Tuy tên gọi của cơ quan làm công tác tuyên giáo nhiều lần thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh lịch sử (như Ban Cổ động, Tuyên huấn, Tuyên giáo, Tư tưởng-Văn hóa, hiện nay là Tuyên giáo) song vai trò, chức năng, nhiệm vụ bao trùm và xuyên suốt của công tác tuyên giáo qua các thời kỳ là tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

 

Từ thực tiễn 70 năm công tác tuyên giáo của Đảng bộ, chúng ta rút ra những bài học có ý nghĩa sâu sắc: Trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào, kể cả những khi tình huống bước ngoặt diễn ra, luôn luôn kiên định vững vàng về bản lĩnh chính trị, không ngả nghiêng, dao động, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; trong suốt quá trình cách mạng, công tác tư tưởng, tuyên giáo căn cứ vào nền tảng tư tưởng của Đảng, lấy nghị quyết của Đảng, của Thành ủy, nhiệm vụ chính trị làm nội dung cơ bản, vận dụng sáng tạo vào từng thời kỳ, từng giai đoạn, từng đối tượng, từng địa bàn; bám sát thực tiễn, nhạy bén, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, dự báo định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội trong quá trình triển khai chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn; chủ động, kiên quyết, kịp thời phản bác một cách có cơ sở khoa học, có sức thuyết phục đối với những luận điểm sai trái, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch; quan tâm, chăm lo xây dựng và phát huy đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, tuyên giáo có bản lĩnh chính trị kiên định, có sự giác ngộ lý tưởng cách mạng sâu sắc, có đạo đức trong sáng, có tri thức sâu về chuyên ngành, có tri thức tổng hợp về các lĩnh vực, có phương pháp công tác tư tưởng, tuyên giáo khoa học với kỹ năng nghề nghiệp thuần thục, có tâm huyết, yêu nghề, chủ động, năng động,  sáng tạo trong công tác tư tưởng, tuyên giáo.


Ngân Mỹ

Tin khác