Luận bàn, bình luận

Sức mạnh tổng hợp đẩy lùi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch         

; đăng: 15:14, 14/08/2018; công bố ngày: 00:00, 14/08/2018; truy cập 1530 lượt;

 

QPTĐ-Thủ đô Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô theo Nghị Quyết 15, Quốc hội Khóa XII, diện mạo của Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại. Để góp phần nhận diện và đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Báo Quốc phòng Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc. 

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng

Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng.

 

Phóng viên: Kính thưa Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, đồng chí có thể cho độc giả Báo Quốc phòng Thủ đô nhận thức sâu sắc hơn về âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn Thủ đô Hà Nội?

 

 

Không ngừng nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu

của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

 

Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương: Âm mưu cơ bản, lâu dài và xuyên suốt của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa có lợi cho chúng. Bởi vì, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân đặt niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thì chúng mới thực hiện được giấc mơ “sen đầm” quốc tế. Chúng mưu đồ thực hiện kịch bản mà chúng đã thực hiện ở các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu.

 

Đây là một âm mưu xuyên suốt  mà chúng ta cần nhận diện và nhận thức đúng đắn hơn để không mơ hồ mất cảnh giác trước những thủ đoạn ngày càng thâm độc, xảo quyệt hơn của các thế lực thù địch.

 

Hà Nội yên ổn thì cả nước yên ổn, bởi Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế, giao dịch quốc tế của cả nước mà còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại và các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Tất cả mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều xuất phát từ trung tâm chính trị-hành chính quốc gia này. Với vị thế chiến lược đặc biệt ấy, Thủ đô Hà Nội cũng là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch bằng âm mưu thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Phóng viên: Thưa Thiếu tướng, Thủ đô Hà Nội có vị trí đặc biệt trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, vậy Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô cần phải làm gì để đấu tranh đẩy lùi và làm thất bại âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn Thủ đô Hà Nội?

 

Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương : Với vị trí đặc biệt trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, vấn đề trước tiên thành phố Hà Nội phải tập trung phát triển kinh tế -xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, thực sự là đầu tàu của cả nước, là trái tim thân yêu của cả nước; xứng đáng với danh hiệu Thành phố vì hòa bình để thu hút bạn bè quốc tế đến với Việt Nam.

 

 Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội phải thực hiện thật tốt những nhiệm vụ chính trị mà Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI đặt ra. Trong đó phải hết sức coi trọng phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với củng cố quốc phòng-an ninh, không mắc mưu với các chiêu bài đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập và các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo trong âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch đang rắp tâm thực hiện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội hiện nay.

 

Cảnh giác với  hoạt động của các tổ chức phản động và Hội nhóm xã hội dân sự chống phá bằng các hình thức: Móc nối, hậu thuẫn, tài trợ kinh phí, phương tiện cho các đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng những sự kiện, những diễn biến phức tạp, nhạy cảm như vấn đề chủ quyền biển đảo, sự cố môi trường…để đưa ra các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, thực hiện mưu đồ gây rối, tạo sự bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô.

 

Đồng thời cũng phải cảnh giác với các chiêu bài chống phá Đảng, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng nói chung và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo thành phố Hà Nội. Đó là một âm mưu hết sức tinh vi, thâm độc và xảo quyệt làm mất niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm rối loạn tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

 

Phóng viên: Thưa Thiếu tướng, Lực lượng vũ trang Thủ đô cần có vai trò như thế nào trong công tác phối hợp với các lực lượng để tạo sức mạnh tổng hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch?

 

Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương:  Có thể nói, trong suốt hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là các lực lượng vũ trang nhân dân Thủ đô đã gắn bó mật thiết với Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội của Thành phố, tạo nên sức mạnh to lớn.

 

Chính vì vậy, chúng ta đã giành được thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, trong đó có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Để góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần phải tiếp tục phát huy cao độ truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công an và các Ban, Sở,  Ngành, các đoàn thể chính trị-xã hội của Thành phố tạo nên sức mạnh tổng hợp vận động quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn Thủ đô.

 

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Củng cố và nâng cao tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực quân sự, xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Phối hợp tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố kết hợp thật chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng-an ninh, gắn chặt với phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống quan liêu, lãng phí. Lực lượng vũ trang Thủ đô và các đoàn thể chính trị-xã hội Thành phố phải xây dựng và ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động từng giai đoạn, từng năm, từng quý…phấn đấu nâng cao tầm vóc, vị thế của Thủ đô Hà Nội.

 

Đặc biệt, lực lượng vũ trang Thủ đô phải đúc rút kinh nghiệm từ bài học xương máu từ sự sụp đổ của mô hình CNXH ở Đông Âu và Liên Xô đó là lực lượng Quân đội, Công an phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng bộ Thành phố. Phải gắn bó mật thiết với nhân dân, đó là sự gắn bó máu thịt giữa lòng dân-ý Đảng để tạo nên sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, coi thường, xem nhẹ âm mưu thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch.

 

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

 

 PHÚC KIẾN (thực hiện)

 

Tin khác