Luận bàn, bình luận

Cần hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về an ninh mạng         

; đăng: 13:59, 04/07/2018; công bố ngày: 00:00, 04/07/2018; truy cập 575 lượt;

 

QPTĐ-Những năm gần đây, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển nền kinh tế tri thức. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã làm không gian mạng thay đổi sâu sắc và được dự báo sẽ mang lại lợi ích chưa từng có cho xã hội loài người. Cũng từ sự bùng nổ của công nghệ, không gian mạng cũng đã trở thành nguy cơ tiềm ẩn vô cùng lớn, đe dọa đến an ninh của các quốc gia trên thế giới.

 

 

Luật An ninh mạng là bước hoàn thiện cơ sở pháp lý cho vấn đề quản lý không gian mạng.


Ở nước ta, việc ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống xã hội đã thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều địa phương đang phấn đấu xây dựng mô hình chính quyền điện tử, “đô thị thông minh” nhằm khai thác tối đa ưu thế của công nghệ thông tin để phát triển kinh tế -xã hội, phát huy sức sáng tạo và quyền làm chủ của nhân dân.

 

Tuy nhiên, tiềm lực quốc gia về an ninh mạng của nước ta chưa đủ mạnh, chưa huy động, khai thác được sức mạnh tổng hợp để đối phó với các mối đe dọa an ninh quốc gia trên không gian mạng. Không gian mạng đang bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để thực hiện âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, tiến hành các cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, kích động nhân dân biểu tình, bạo loạn lật đổ chính quyền. Tình trạng đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ, vu khống đang tràn lan trên không gian mạng. Ngày càng xuất hiện nhiều các đường dây đánh bạc, ma túy, mại dâm lợi dụng ưu thế của không gian mạng để hoạt động phạm pháp; các cuộc khủng bố, đánh cắp thông tin, tấn công mạng bằng những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt với quy mô lớn, cường độ cao, gia tăng về tính chất, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, văn hóa, xã hội.

 

Trong khi đó, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng ở nước ta chưa được xây dựng đầy đủ. Các văn bản hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng vi phạm pháp luật. 


Thực trạng trên đang đặt ra yêu cầu bức thiết cần phải xây dựng và ban hành văn bản luật về an ninh mạng để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cần hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về an ninh mạng để áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, có tính khả thi cao trong công tác quản lý Nhà nước về không gian mạng; phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo đảm an ninh mạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh. Xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh, bảo vệ chủ quyền quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.


Hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về an ninh mạng nhằm tạo ra các thiết chế, cơ sở pháp lý chống lại các nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia từ không gian mạng là yêu cầu cần thiết trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.  


PHÚC KIẾN

 

Tin khác