Xưởng Sửa chữa tổng hợp, Cục Kỹ thuật: Tích cực chuẩn bị cho Hội thi toàn quân         

; đăng: 21:11, 13/05/2019; công bố ngày: 00:00, 13/05/2019;

 

QPTĐ-Ngay sau khi nhận được kế hoạch tham gia Hội thi cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật cấp chiến dịch toàn quân năm 2019, để đạt kết quả tốt nhất trong Hội thi, Xưởng Sửa chữa tổng hợp, Cục Kỹ thuật đã khẩn trương bắt tay vào chuẩn bị. Cụ thể, Xưởng đã tiến hành quán triệt các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của trên đến 100% cán bộ, nhân viên trong đơn vị; Chi bộ ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác chuẩn bị và tham gia Hội thi cơ sở sửa chữa VKTBKT cấp chiến dịch toàn quân năm 2019; tổ chức phát động thi đua giữa các phân đội, phấn đấu đạt thành tích cao trong việc Hội thi. Đồng thời, tiến hành xây dựng kế hoạch, lịch công tác tuần; phân công, giao nhiệm vụ cho các chi ủy viên, chỉ huy các phân đội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo các nhiệm vụ. 

 

  

 

 Ký kết giao ước thi đua giữa các phân đội.  

 

 

 Chuẩn bị tốt hệ thống sổ sách.

 

 

 Kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe ô tô.

 

 

 Tích cực củng cố cảnh quan đơn vị.

                                                       

   Trần Hiền-Trương Huân

Tin khác