Tập huấn công tác kỹ thuật năm 2019         

; đăng: 06:30, 05/04/2019; công bố ngày: 00:00, 05/04/2019;

 

QPTĐ-Sáng 3-4, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã khai mạc Lớp tập huấn công tác kỹ thuật năm 2019 cho đội ngũ cán bộ chỉ huy phụ trách công tác kỹ thuật và nhân viên quân khí các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật đã đến dự, chỉ đạo Lớp tập huấn.

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật

kiểm tra công tác bảo quản vũ khí tại Trung đoàn Pháo binh 452.


Trong 2 ngày (mùng 3 và 4/4), 122 học viên được hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 08/2017/TT -BQP ngày 06/01/2017 của Bộ Quốc phòng, quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng; hướng dẫn các nội dung thực hiện công tác động viên kỹ thuật; quy định của ngành Xe-Máy về công tác thống kê, mẫu biểu báo cáo và bảng biển nhà xe, khu kỹ thuật; hướng dẫn đăng ký, cập nhật sổ sách giấy tờ theo Xe-Máy quân sự; thực hiện chế độ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô quân sự.  


Qua Lớp tập huấn nhằm quán triệt, triển khai hướng dẫn cho cán bộ chỉ huy phụ trách công tác kỹ thuật và nhân viên quân khí các đơn vị thực hiện tốt các thông tư, hướng dẫn các cấp về công tác kỹ thuật, từ đó, làm cơ sở để tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.


Thuận Nhân

Tin khác