Lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động 50         

; đăng: 09:47, 15/11/2019; công bố ngày: 00:00, 15/11/2019;

 

QPTĐ-Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50) đối với việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, 5 năm qua (2015-2019), các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện toàn diện 4 mục tiêu của CVĐ, góp phân nâng cao toàn diện chất lượng thực hiện công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các nhiệm vụ.

 


Đại tá Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra công tác kỹ thuật tại Đại đội Vận tải, Cục Hậu cần.
Ảnh: Mạnh Quang

 

Để bảo đảm CVĐ 50 được triển khai sâu rộng, có hiệu quả, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, Ban chỉ đạo 50 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động; đồng thời chỉ đạo Ban chỉ đạo 50 các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức kiện toàn và bổ sung quy chế hoạt động phù hợp với thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú thông qua các buổi sinh hoạt đơn vị, qua hệ thống truyền thanh nội bộ, hệ thống bảng tin, qua phương tiện truyền thông đại chúng. Cụ thể, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức sản xuất  video, in sao 1.900 đĩa DVD, 17.500 cuốn tài liệu, hơn 43.400 tờ áp phích, 241 tranh cổ động khổ lớn, 156.500 tờ rơi; tổ chức 5 đợt tuyên truyền bằng hình thức khâu sấu hóa nhằm tuyên truyền về Cuộc vận động 50…Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện Cuộc vận động được nâng lên rõ rệt. 

 


Kiểm tra công tác quản lý vũ khí tại Ban CHQS huyện Phúc Thọ.


Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động, tuyên truyền giáo dục, huấn luyện nâng cao trình độ quản lý, khai thác vũ khí, trang bị nhằm duy trì hệ số bảo đảm kỹ thuật và đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã linh hoạt gắn việc triển khai thực hiện với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; các phong trào thi đua và cuộc vận động khác, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các tập thể và cá nhân, qua đó góp phần làm cho Cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhất là trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị đã có 82 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có một số sáng kiến được áp dụng rộng rãi cho công tác quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, đem lại hiệu quả thiết thực. 


Nhờ có cách làm phù hợp, sáng tạo, Cuộc vận động 50 của các cơ quan, đơn vị được triển khai nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực. Cụ thể, trong công tác quản lý VKTBKT, hệ thống sổ sách nghiệp vụ được bảo đảm đầy đủ, thống nhất, thường xuyên theo dõi, thống kê cập nhật ghi chép chính xác, kịp thời; tổ chức duy trì và thực hiện tốt công tác kiểm kê, điểm nghiệm 0h ngày 1/1 và 1/7, kịp thời cập nhật diễn biến số lượng, chất lượng, chủng loại VKTBKT. 100% súng, pháo được đăng ký cụ thể đến từng khâu; các loại VKTBKT được bảo quản, sắp xếp trong kho cất giữ gọn gàng, đúng hướng dẫn, quy định. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã tích cực chủ động khai thác hiệu quả nguồn ngân sách ngành, ngân sách địa phương để xây mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở kỹ thuật, nhà kho, nhà xe, nâng cao chất lượng và khả năng cất giữ VKTBKT theo quy định. 


Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm Chỉ lệnh Công tác kỹ thuật của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, duy trì nghiêm chế độ ngày, giờ kỹ thuật, có nhiều biện pháp nhằm duy trì, khôi phục tính năng kỹ thuật, sự đồng bộ của trang bị, bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện kỹ thuật năm cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình theo hướng dẫn công tác huấn luyện kỹ thuật. Bảo đảm đầy đủ VKTBKT với hệ số kỹ thuật tốt cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao. 


Xác định, bảo đảm an toàn là 1 trong 4 mục tiêu quan trọng, các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt nghiêm các văn bản về bảo đảm an toàn VKTBKT, kho, trạm, xưởng của cấp trên. Chủ động tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn, thực hiện đúng các quy trình, quy định, quy tắc, biện pháp làm việc. Thường xuyên củng cố kiện toàn kế hoạch phòng chống cháy nổ; kế hoạch chiến đấu tại chỗ bảo vệ đơn vị; bổ sung dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, hệ thống chống sét; đồng thời tổ chức luyện tập thành thục các phương án… Hằng năm, 100% hệ thống chống sét nhà kho, nhà xe, công trình quân sự đều được kiểm tra, bảo đảm an toàn trong mọi tình huống. Đối với thợ sửa chữa và cán bộ, nhân viên làm việc trong các kho cất trữ vũ khí, đạn dược được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân như quần áo bảo hộ lao động và các trang thiết bị bảo vệ khác.


Các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động thực hiện tốt mục tiêu thực hành tiết kiệm trong quản lý, khai thác VKTBKT. Đề cao ý thức tiết kiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng vật tư, xăng dầu, điện nước. Trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, các cơ quan, đơn vị luôn chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và các lực lượng chức năng đề ra những biện pháp tích cực, hiệu quả. 


Có thể khẳng định, Cuộc vận động 50 đã trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần xây dựng LLVT Thủ đô ngày càng vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 


Thuận Nhân

 

Tin khác