Kỹ thuật

Bảo đảm tốt kỹ thuật quân khí cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu         

; đăng: 15:55, 03/09/2019; công bố ngày: 00:00, 03/09/2019; truy cập 2087 lượt;

 

QPTĐ-Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trực tiếp là Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật, ngành Quân khí luôn quán triệt sâu sắc các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, tình hình nhiệm vụ của đơn vị, phát huy tinh thần “Tận tuỵ, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng”, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 

 

Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân cấp chất lượng súng bộ binh

cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị.

Ảnh: Mạnh Quang

 

Quán triệt Chỉ thị 96/CT-BQP ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược, Chỉ thị số 33/CT-TM ngày 22/9/2009 của Tổng Tham mưu trưởng về việc quản lý, sử dụng vũ khí, đạn SSCĐ; các văn bản, hướng dẫn của Cục Quân khí về công tác bảo đảm an toàn trong quản lý đạn dược, an toàn khi bắn đạn thật trong diễn tập, Phòng Quân khí, Cục Kỹ thuật đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật quân khí; công tác bảo đảm an toàn kho tàng và quản lý vũ khí, đạn dược SSCĐ làm cơ sở để các đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh triển khai thực hiện một cách toàn diện và đạt hiệu quả cao nhất.


Chỉ đạo cơ quan Quân khí các cấp tổ chức thực hiện và duy trì nghiêm công tác bảo quản, bảo dưỡng ngày, tuần, bảo quản sau khi bắn, sửa chữa, niêm cất súng, pháo, khí tài, đạn dược (SPKTĐD) bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quản lý, sử dụng. Khả năng sửa SPKTĐD theo phân cấp của các đơn vị từng bước đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Ngoài công tác sửa chữa tại đơn vị, kho, trạm, xưởng, thường xuyên duy trì tổ sửa chữa cơ động, cơ động bảo đảm kỹ thuật phục vụ các nhiệm vụ huấn luyện, bắn đạn thật, diễn tập của các đơn vị trong Bộ Tư lệnh. Chính vì vậy trong những năm qua, công tác bảo đảm kỹ thuật các nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật, diễn tập các cấp đều bảo đảm chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.


Hàng năm, ngành Quân khí chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thành lập các tổ kiểm tra kỹ thuật cơ động, kiểm tra kỹ thuật phân cấp chất lượng SPKTĐD, vật phẩm Quân khí nhóm 2 cho 100% cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Sau kiểm tra đã tiến hành cấp đổi SPKTĐD cho các đơn vị, ưu tiên các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện. Trong công tác kiểm tra kỹ thuật, chú trọng công tác kiểm tra kỹ thuật SPKTĐD trong quá trình huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật. 100% các loại SPKTĐD trước khi bắn được kiểm tra kỹ thuật đảm bảo chất lượng cấp 2 mới đưa vào sử dụng; sau khi bắn đạn thật tổ chức bảo quản, bảo dưỡng theo đúng quy định. 


Công tác bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác, sử dụng SPKTĐD được đặt lên hàng đầu; các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho mọi cán bộ, chiến sĩ ngành Quân khí; chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm túc các quy định an toàn trong quản lý, sử dụng; quy tắc an toàn trong quy trình sửa chữa, bảo dưỡng, xử lý đạn dược và trong lao động. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực cứu hỏa và tuần tra canh gác; bảo đảm đủ 100% quân số làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ ở các kho vũ khí, đạn theo biên chế quy định. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng vành đai an toàn.


Thường xuyên kiểm tra 100% nhà kho, vị trí cất chứa vũ khí đạn dược; các công trình phụ trợ, dụng cụ phòng chống cháy nổ, phát hiện khắc phục kịp thời các yếu tố không bảo đảm an toàn theo quy định. Thực hiện nghiêm công tác 5 phòng (phòng cháy, phòng nổ, phòng ẩm, phòng mối mọt, phòng gian giữ bí mật); các quy định về cất chứa, sắp xếp và quản lý vũ khí, đạn dược trong nhà kho. Chỉ đạo cách ly đạn cấp 5 và đạn dược thu hồi ngoài luồng đúng quy trình, xử lý hủy nổ, hủy đốt bảo đảm an toàn tuyệt đối. 


Tổ chức huấn luyện kỹ thuật quân khí hàng năm theo đúng chương trình, nội dung, thời gian theo quy định, đặc biệt là huấn luyện đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ các quy trình, quy tắc an toàn cho lực lượng trực tiếp xử lý đạn dược; trong tham gia hội thi, hội thao. Những năm qua, ngành Quân khí Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích như: Đạt giải Nhất Hội thi Thợ sửa chữa vũ khí bộ binh toàn quân năm 2016; giải Nhất toàn đoàn Hội thi Thủ kho Quân khí giỏi toàn quân năm 2019.


Để tiếp tục nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật quân khí những năm tiếp theo, ngành Quân khí  tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên; thực hiện nghiêm công tác kiểm kê 0 giờ ngày 01/01 hàng năm; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, chủng loại SPKTĐD. Duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật quân khí, thực hiện có hiệu quả Ngày Kỹ thuật tại đơn vị; thường xuyên củng cố, nâng cấp kho tàng, tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm an toàn không để mất mát, cháy nổ xảy ra; làm tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo công tác kỹ thuật quân khí, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.


Bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật vũ khí, trang bị cho các đơn vị, ưu tiên các đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn có hệ số Kt=1; duy trì nghiêm kế hoạch khai thác, sử dụng SPKTĐD đúng mục đích, hiệu quả và bảo đảm an toàn.


Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật quân khí cho các đối tượng, tăng cường công tác tập huấn, hội thi, hội thao; bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tập trung huấn luyện công tác bảo quản, bảo dưỡng, khai thác sử dụng SPKTĐD và công tác bảo đảm an toàn kho tàng, an toàn khi tiếp xúc với SPKTĐD.


Đẩy mạnh hoạt động khoa học-công nghệ môi trường và thông tin khoa học quân sự, phấn đấu toàn ngành hàng năm có từ 10 đến 15 sáng kiến áp dụng trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa SPKTĐD. Tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện toàn diện 4 mục tiêu Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.


Phạm Quốc Tuấn

 

Tin khác