Kỹ thuật

Ban CHQS huyện Ứng Hòa: Triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50         

; đăng: 15:17, 14/08/2018; công bố ngày: 00:00, 14/08/2018; truy cập 775 lượt;

 

QPTĐ-Thực hiện Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, những năm qua, Ban CHQS huyện Ứng Hòa đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, đưa Cuộc vận động ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

 

 

Ban CHQS huyện Ứng Hòa duy trì nền nếp chế độ Ngày kỹ thuật.

 

Những ngày đầu tháng 8, có mặt tại Ban CHQS huyện Ứng Hòa đúng dịp cán bộ, nhân viên đơn vị đang tiến hành bảo dưỡng VKTBKT. Quan sát các bước bảo dưỡng VKTBKT của đơn vị có thể khẳng định Cuộc vận động 50 đang tạo sự chuyển biến tích cực đối với cán bộ, nhân viên cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và công tác kỹ thuật nói riêng.

 

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, Cuộc vận động này đang được đơn vị thực hiện hiệu quả trên cả 4 mục tiêu đã đặt ra như quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phạm Văn Thung, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: “Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nên những năm qua Cuộc vận động 50 của đơn vị luôn được thực hiện hiệu quả.

 

Kết quả đó đã góp phần giúp công tác quản lý VKTBKT Ban CHQS huyện được duy trì khoa học, đúng quy trình, quy định từ huyện đến các đơn vị cơ sở, không có hiện tượng thất thoát. Công tác sử dụng VKTBKT của đơn vị đúng mục đích, yêu cầu nhiệm vụ, đúng quy trình, điều lệ chuyên ngành, việc sử dụng đi đôi với bảo quản, bảo dưỡng và niêm cất.

 

Cùng với đó, việc thực hiện tốt Cuộc vận động 50 còn giúp cán bộ, nhân viên đơn vị xây dựng được ý thức tự giác trong giữ gìn, cất giữ, sử dụng VKTBKT và ý thức được trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn kho tàng theo hướng chắc bên trong và bền bên ngoài. Hằng năm, qua kiểm tra đánh giá, đơn vị luôn được cấp trên đánh giá cao trong thực hiện công tác kỹ thuật nói riêng và Cuộc vận động 50 nói chung”.

 

Trung tá Phạm Văn Thung cho biết thêm, nhờ thực hiện tốt Cuộc vận động 50 nên những năm qua công tác kỹ thuật của Ban CHQS huyện có sự chuyển biến tích cực.

 

Trong đó, có một số mặt nổi trội như công tác bảo đảm VKTBKT luôn được thực hiện có hiệu quả, hằng năm tiến hành tiếp nhận và cấp phát, thu hồi hàng trăm VKTBKT các loại, hàng trăm kg đạn dược an toàn cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị và đơn vị cơ sở; công tác đảm bảo kỹ thuật được triển khai chất lượng, đạt 100% các chỉ tiêu kế hoạch trên giao...

 

Những kết quả đó đã góp phần giúp Ban CHQS huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết để Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” phát triển sâu rộng và đi vào nền nếp, cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện Ứng Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, coi Cuộc vận động là nhân tố quan trọng có tác động trực tiếp đến hoạt động công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

 

Từ đó, đơn vị tiến hành thực hiện rất nhiều biện pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả như: Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; tổ chức phân công việc rõ ràng và gắn trách nhiệm cụ thể nhằm phát huy hết tinh thần trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên cử cán bộ, nhân viên, đặc biệt là những đồng chí trực tiếp phụ trách việc triển khai Cuộc vận động 50 tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS các xã, thị trấn…

 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động 50, thời gian tới Ban CHQS huyện xác định tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức hành động của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT huyện trong quản lý, khai thác VKTBKT, đảm bảo an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cấp trên giao.

 

Thuận Nhân

 

Tin khác