Ban CHQS huyện Thạch Thất: Bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ         

; đăng: 08:55, 23/04/2019; công bố ngày: 00:00, 23/04/2019;

 

QPTĐ-Những năm gần đây, công tác kỹ thuật của Ban CHQS huyện Thạch Thất đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; triển khai đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất của LLVT huyện.

 

 

Bảo quản vũ khí ở Ban CHQS huyện Thạch Thất 

 

Thượng tá Cấn Quốc An, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thạch Thất cho biết: “Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện, Ban CHQS huyện Thạch Thất đã tổ chức nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác kỹ thuật. Bên cạnh việc tập trung xây dựng cơ quan kỹ thuật vững mạnh toàn diện, trước hết là bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đủ khả năng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy chúng tôi thường xuyên tổ chức rà soát, bổ sung, kiện toàn hệ thống sổ sách, mẫu biểu đăng ký thống kê theo đúng quy định. Đồng thời, đơn vị tích cực khai thác nguồn ngân sách địa phương, tăng cường công tác quy hoạch, xây dựng hệ thống cơ sở kỹ thuật theo hướng chính quy, đồng bộ, bảo đảm đúng quy chuẩn”.  


Cùng với đó, Ban CHQS huyện thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác cho cán bộ, nhân viên về tầm quan trọng của công tác kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật được chú trọng. Trong huấn luyện, đơn vị thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp, trong đó chú trọng gắn lý thuyết với thực hành. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng. Qua đó, làm chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ. 


Tham quan kho của Ban CHQS huyện, chúng tôi thấy, đơn vị sắp xếp, quản lý VKTBKT rất chặt chẽ, sắp xếp khoa học, đúng quy định. 100% súng bộ binh được đơn vị đăng ký số hiệu, thực hiện khóa vòng cò và quản lý chặt chẽ. Đạn dược được sắp xếp theo lô, liều và nước sản xuất. Công tác đăng ký, quản lý số lượng, chất lượng VKTBKT đạn dược được thực hiện theo quy định. Trung tá Nguyễn Đức Huynh, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Ban CHQS huyện cho biết: “Để công tác quản lý, bảo quản VKTBKT được duy trì nền nếp, hiệu quả, chúng tôi xây dựng kế hoạch, tổ chức phân công việc rõ ràng và gắn trách nhiệm đến từng cá nhân, từ đó phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên cử cán bộ, nhân viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công tác kỹ thuật do cấp trên tổ chức, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn Ban CHQS các xã, thị trấn nâng cao công tác bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, thống kê VKTBKT”. 


Nhờ duy trì nghiêm chế độ nền nếp, ngày, giờ kỹ thuật theo kế hoạch nên những năm qua, Ban CHQS huyện đã bảo đảm kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí, khí tài, đạn dược cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn, diễn tập khu vực phòng thủ huyện cũng như nhiệm vụ đột xuất.


Để ngày càng bảo đảm tốt hơn công tác kỹ thuật, trong thời gian tới, Ban CHQS huyện xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, cụ thể hóa bằng những chủ trương, giải pháp khoa học, chú trọng nâng cao năng lực toàn diện đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng chính quy ngành, đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, duy trì tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ VKTBKT, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Thuận Nhân

 

Tin khác