Kỹ thuật

Ban CHQS huyện Phú Xuyên: Thực hiện tốt Cuộc vận động 50         

; đăng: 14:01, 13/11/2018; công bố ngày: 00:00, 13/11/2018; truy cập 1195 lượt;

 

QPTĐ-Những năm qua, Ban CHQS huyện Phú Xuyện đã triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50), góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác.

 

 

Duy trì nền nếp chế độ bảo quản vũ khí ở Ban CHQS huyện Phú Xuyên.

 

Thượng tá Bạch Quốc Sử, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: “Nhận thức rõ vị trí ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động 50, những năm qua, Ban CHQS huyện  luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo  cơ quan và Ban CHQS các xã, thị trấn bám sát 4 mục tiêu mà Cuộc vận động đề ra: Quản lý và khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT); bảo đảm an toàn, tiết kiệm khi sử dụng VKTBKT trong các nhiệm vụ; thực hiện tốt an toàn giao thông. Đối với mỗi mục tiêu, chúng tôi luôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đối với công tác quản lý, khai thác VKTBKT tốt, thực hành tiết kiệm, an toàn khi sử dụng...”.

 

Được biết, để Cuộc vận động 50 được triển khai sâu rộng, hiệu quả, Ban CHQS huyện thường xuyên quan tâm kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 và duy trì hoạt động đúng quy chế; định kỳ kiểm tra việc thực hiện ở cơ quan và đơn vị cơ sở. Ban Hậu cần-Kỹ thuật, cơ quan thường trực thực hiện Cuộc vận động 50 đã phát huy tốt chức năng tham mưu, đề xuất các nội dung triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động bảo đảm sát, đúng với tình hình thực tế. Đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động.

 

Đồng thời, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật. Trong sử dụng vũ khí, trang bị, Ban CHQS huyện đề cao tinh thần tiết kiệm, tận dụng tối đa những chi tiết, phụ tùng cũ còn tốt để khắc phục, thay thế các chi tiết, phụ tùng hỏng hóc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT theo kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ bảo vệ cơ quan, kho tàng, phương án phòng chống cháy nổ.

 

Cùng với đó, đơn vị tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát giấy tờ, hệ số kỹ thuật của các phương tiện tham gia giao thông cá nhân trong đơn vị; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông. Nhờ đó 5 năm qua, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, kho tàng và không xảy ra mất an toàn giao thông. Năm 2017 và 10 tháng năm 2018, nhờ thực hiện tốt Cuộc vận động nên công tác kỹ thuật của Ban CHQS huyện đã được nâng lên rõ rệt.

 

Nổi bật là bảo đảm đầy đủ VKTBKT cho nhiệm vụ trực SSCĐ, huấn luyện hơn 14.000 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ; diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 và diễn tập chiến đấu phòng thủ của các xã, thị trấn… Hệ thống kho tàng cất giữ vũ khí, khí tài, đạn dược thường xuyên được kiểm tra, nâng cấp và trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy bảo đảm đồng bộ. Công tác quản lý, kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông được thực hiện theo đúng quy định…   


Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động 50, những năm tới, Ban CHQS huyện Phú Xuyên xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức hành động của cán bộ, chiến sĩ LLVT trong quản lý, khai thác VKTBKT, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, SSCĐ và an toàn giao thông.


Thuận Nhân

 

Tin khác