Kỹ thuật

Ban CHQS huyện Gia Lâm: Hiệu quả thiết thực từ Cuộc vận động 50         

; đăng: 19:13, 10/06/2019; công bố ngày: 00:00, 10/06/2019; truy cập 3076 lượt;

 

QPTĐ-Nhờ bám sát 4 mục tiêu của Cuộc vận động 50 (CVĐ 50) về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kĩ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, công tác kĩ thuật tại Ban CHQS huyện Gia Lâm trong thời gian qua đã có những bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

 

Duy trì nền nếp chế độ Ngày Kỹ thuật.

 

Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ 50 đối với việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Ban chỉ đạo CVĐ 50 đã tích cực tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 4 mục tiêu của CVĐ (quản lý tốt; khai thác VKTBKT tốt, bền; bảo đảm an toàn VKTBKT và an toàn giao thông; thực hành tiết kiệm); gắn kết chặt chẽ CVĐ 50 với các phong trào thi đua thường xuyên và đột kích; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức “giữ tốt, dùng bền” cho cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ ngành kĩ thuật. Thiếu tá QNCN Trần Văn Chí, nhân viên quân khí Ban CHQS huyện cho biết: Để giữ cho các loại VKTBKT được biên chế đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, chúng tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo quản, bảo dưỡng; chủ động nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu để nắm rõ tính năng, cấu tạo cũng như các biện pháp nhằm tăng cường tuổi thọ sử dụng cho các loại VKTBKT của đơn vị.


Căn cứ tình hình, đặc điểm của địa phương và số lượng, chất lượng VKTBKT trong biên chế, Ban CHQS huyện đã tổ chức quản lý theo đúng qui định, thực hiện việc kiểm kê theo định kì; hệ thống mẫu biểu, sổ sách được thống nhất từ huyện đến cơ sở, bảo đảm tốt các yêu cầu mỗi khi được cấp trên kiểm tra thường xuyên cũng như đột xuất. Cùng với đó, đơn vị cũng thực hiện có nền nếp công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất chặt chẽ, đúng quy trình VKTBKT, duy trì hệ số Kbđ=1, Kt=1 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


An toàn cho con người, VKTBKT khi thực hiện nhiệm vụ là góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, do đó Ban CHQS huyện luôn áp dụng chủ trương phòng ngừa là chính, tích cực củng cố kho tàng, nâng cấp hệ thống bảo đảm an toàn tại các khu vực, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong quản lý, cất giữ, khai thác VKTBKT. Đối với vấn đề bảo đảm an toàn giao thông, Ban CHQS huyện thường xuyên tổ chức quán triệt các chỉ thị, quy định của các cấp về công tác bảo đảm an toàn giao thông cho 100% cán bộ, nhân viên của đơn vị; triển khai xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông với những biện pháp cụ thể, đồng bộ nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông gắn với xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; tăng cường công tác kiểm tra tình trạng hoạt động của các phương tiện khi tham gia thực hiện nhiệm vụ; đồng thời làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn giải quyết ùn tắc, xử lý nghiêm các trường hợp quân nhân vi phạm luật lệ an toàn giao thông. Nhờ đó, trong thời gian qua Ban CHQS huyện không để xảy ra mất an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, VKTBKT, kho tàng.


Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Đình Tứ, Phó Chỉ huy trưởng-Động viên Ban CHQS huyện Gia Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo CVĐ 50 cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác quán triệt ý nghĩa, mục đích, nội dung của CVĐ trong tình hình mới, làm cho phong trào phát triển với chất lượng cao; khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên phát huy tính sáng tạo, đề ra những sáng kiến, biện pháp trong việc quản lý, sử dụng VKTBKT; đồng thời, tích cực kiểm tra, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế trong thực hiện để CVĐ thực sự đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


              Phạm Luân

 

Tin khác