Huấn luyện SSCĐ

Tiểu đoàn Đặc công 18: Huấn luyện đúng chương trình, kế hoạch         

; đăng: 13:51, 05/06/2020; công bố ngày: 00:00, 05/06/2020; truy cập 450 lượt;

 

QPTĐ-Xác định công tác huấn luyện là yếu tố then chốt, phải được tiến hành thường xuyên nhằm nâng cao sức chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, thời gian qua, Tiểu đoàn Đặc công 18 đã tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra. Các khoa mục huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, an toàn, đúng quy định.

 

 

Huấn luyện kỹ thuật khắc phục vật cản.

 

Trung tá Đào Ngọc Tuân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 18 cho biết: Chúng tôi quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ. Từ đầu năm, Đảng ủy Tiểu đoàn và các chi bộ đã có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2020. Tiểu đoàn xây dựng kế hoạch và triển khai đến từng bộ phận, từng cán bộ, chiến sỹ thực hiện. Duy trì đơn vị thực hiện nghiêm túc các chế độ trong ngày, trong tuần, quản lý chặt chẽ quân số theo biên chế. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, sâu sát đến từng bộ phận, tổ chức chấn chỉnh rút kinh nghiệm với những bộ phận còn yếu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong huấn luyện, từ đó, động viên được cán bộ, chiến sĩ kịp thời.

 

 

Luyện tập võ chiến đấu.


Có mặt tại thao trường của đơn vị, chúng tôi được tận mắt chứng kiến những giờ học căng thẳng, vất vả của các chiến đấu viên với bài học cách sử dụng dùi cui, lá chắn, dàn đội hình chống bạo loạn; đội Đặc công đánh chiếm lại mục tiêu trong chống bạo loạn lật đổ. Từ những kỹ thuật di chuyển tiếp cận mục tiêu như: đi khom cao, đi khom thấp, kỹ năng đột nhập nhà cao tầng, thực hành kỹ thuật sào đẩy cho đến những miếng võ chiến đấu đặc công, sử dụng thành thạo các loại vũ khí đặc chủng..., chúng tôi hiểu được rằng để trở thành một chiến đấu viên quả không dễ chút nào. Trung úy Trần Văn Sơn, Chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18 chia sẻ: “Để làm thuần thục được những gì anh vừa thấy, chúng tôi phải rèn luyện hàng ngày trên các địa hình, điều kiện thời tiết. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao thể lực, sức bền và cần nhất một sự nỗ lực, ý chí của bản thân để vượt qua những thử thách ở tất cả các môn”.


Tìm hiểu chúng tôi được biết, để nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn đã chú trọng tập trung huấn luyện đội ngũ cán bộ các cấp, làm tốt công tác chuẩn bị về thao trường, mô hình học cụ. Trong huấn luyện, duy trì nghiêm xoay vòng đổi tập, hội thao đánh giá kết quả sau từng buổi học với cấp Trung đội và sau từng tuần với cấp Đại đội, huấn luyện đến đâu kiểm tra đến đó. Gắn chặt huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện tốt chính quy trong huấn luyện, nội vụ thao trường, tác phong huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ bảo đảm thống nhất. Thực hiện đề án “Đổi mới công tác Giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” gắn với thực hiện theo Quyết định số 438/QĐ-CT ngày 21/3/2016 của Tổng Cục Chính trị về ban hành Quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam, đơn vị đã chú trọng tiến hành đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, 100% nội dung bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giảng dạy. Tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, đánh giá thực chất kết quả giáo dục chính trị cho các đối tượng.


Qua kiểm tra các khoa mục, kết quả, 100% quân số tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có 75-80% đạt khá, giỏi. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, cùng các lực lượng bảo vệ an toàn những mục tiêu được đảm nhiệm.


Phúc Nguyên

Tin khác