Huấn luyện SSCĐ

Tháng đầu huấn luyện chiến sĩ mới         

; đăng: 17:22, 26/03/2019; công bố ngày: 00:00, 26/03/2019; truy cập 1021 lượt;

 

QPTĐ-Sau hơn một tháng tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 đã nhanh chóng đưa hoạt động của bộ đội thành nền nếp, chất lượng giáo chính trị, huấn luyện quân sự từng bước được nâng cao. Đến nay, 100% chiến sĩ mới yên tâm công tác, hòa nhập với môi trường quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Giáo dục truyền thống đơn vị.

 

 

Hành quân ra thao trường.

 

 

Giờ học chiến thuật.

 

 

Chiến sĩ ôn luyện các động tác đi khom.

 

 

Huấn luyện sát thực tế chiến đấu.

 

 

Phút giải lao trên thao trường.


Hoàng Hải

 

Tin khác