Huấn luyện SSCĐ

Sư đoàn Bộ binh 301: Tập trung nâng cao chất lượng từ tháng đầu huấn luyện         

; đăng: 07:08, 19/04/2019; công bố ngày: 00:00, 19/04/2019; truy cập 1074 lượt;

 

QPTĐ-Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết định sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhận thức rõ vấn đề trên, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 301 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng ngay từ tháng đầu huấn luyện.

 

 

Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 giáo dục truyền thống cho bộ đội.

Ảnh: Ngọc Quang

 

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh và hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về thực hiện công tác huấn luyện năm 2019, Đảng ủy Sư đoàn đã ra Nghị quyết số 758-NQ/ĐU ngày 14/01/2019 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Căn cứ vào đó, cấp ủy các cấp đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2019, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, xác định chỉ tiêu cụ thể, sát với từng đối tượng và đặc điểm nhiệm vụ. 

 

 

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Đại đội Phòng không 16, Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301. 

 Ảnh: M.Quang


Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Như Chiêm, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn Bộ binh 301 cho biết: Sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực tổ chức quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, nắm chắc nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu; xây dựng ý chí, quyết tâm cao, đề ra biện pháp sát, đúng, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện. Cùng với đó, chúng tôi cũng  thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại để công tác huấn luyện đạt được kết quả cao nhất.


Sư đoàn chủ động xây dựng Kế hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1 năm 2019, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh phê duyệt và triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện bảo đảm chất lượng; đăng cai, tham gia tập huấn công tác quân sự-quốc phòng năm 2019; mở lớp tập huấn cấp Sư đoàn, trọng tâm vào những nội dung mới, còn yếu và chưa thống nhất trong năm 2018; đồng thời, tổ chức hội giảng cán bộ huấn luyện nhằm củng cố và nâng cao hơn nữa trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ ngay từ đầu năm. Các đơn vị tiến hành soạn thảo giáo án, bài giảng huấn luyện theo phân cấp, qua kiểm tra chất lượng bảo đảm khá hơn năm 2018; tập trung củng cố hệ thống bia bảng, học cụ huấn luyện theo hướng dẫn của cấp trên; tích cực nghiên cứu sáng kiến cải tiến kĩ thuật, áp dụng hiệu quả trong nhiệm vụ huấn luyện (toàn Sư đoàn có 74 sáng kiến; trong đó có 29 sáng kiến chất lượng, có tính ứng dụng cao).


Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, toàn Sư đoàn đã tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, quân số tham gia bảo đảm; kết hợp giữa huấn luyện và rèn luyện thể lực, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc tổ chức hành quân rèn luyện theo kế hoạch. Ngay sau khi kết thúc 2 tuần đầu huấn luyện, các đơn vị đều tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả, làm cơ sở rút kinh nghiệm, tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tiếp theo. Hoạt động Công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện luôn được chú trọng. 


Đại tá Phan Văn Chỉnh, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn cho biết: Toàn Sư đoàn đã thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỉ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, duy trì các hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong huấn luyện. Bên cạnh đó, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, bồn hoa, cây cảnh, hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao được duy trì nền nếp, có hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong đơn vị. Ngoài ra, chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị chú trọng đến công tác quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội, nhất là lực lượng chiến sĩ mới nhằm kịp thời động viên, giúp lực lượng này yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo cộng với quyết tâm của cấp ủy, chỉ huy Sư đoàn và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, kết thúc tháng đầu huấn luyện, tiến hành kiểm tra các đối tượng đạt kết quả khá. Trong thời gian tới, Sư đoàn tiếp tục thực hiện phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và quản lý bộ đội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2019.


Hồng Liên

 

 

Tin khác