Huấn luyện SSCĐ

Kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đoàn Trinh sát 20 và Tiểu đoàn Đặc công 18         

; đăng: 09:38, 02/08/2019; công bố ngày: 00:00, 02/08/2019; truy cập 2378 lượt;

 

QPTĐ-Ngày 30-7, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Tiểu đoàn Trinh sát 20 và Tiểu đoàn Đặc công 18.

 

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Trinh sát 20.   

 

Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo về tình hình công tác huấn luyện, SSCĐ; kiểm tra thực tế công tác huấn luyện, khả năng thực hành phương án đánh chiếm lại mục tiêu trong đô thị..., đồng chí Tư lệnh đánh giá, đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện theo nội dung, chương trình kế hoạch xác định; bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị và chủ động trong công tác SSCĐ; luyện tập phân đoạn trong thực hành chiến đấu đánh chiếm mục tiêu nhanh, gọn, đúng trình tự, sát thực tiễn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.


Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tư lệnh yêu cầu chỉ huy hai đơn vị kịp thời khắc phục những điểm tồn tại đã chỉ ra; tập trung quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật và quân trang; duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện, SSCĐ và quản lý kỷ luật; xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp; đảm bảo tốt an toàn giao thông. Đặc biệt cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu được phân công đảm nhiệm. Một số kiến nghị của đơn vị, đồng chí Tư lệnh giao cho các cơ quan chức năng phối hợp, chỉ đạo giải quyết. 


Hoàng Hải

 

 

Tin khác