Huấn luyện SSCĐ

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phúc Thọ: Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân         

; đăng: 18:05, 05/07/2019; công bố ngày: 00:00, 05/07/2019; truy cập 1718 lượt;

 

QPTĐ-Trong 2 ngày, 27 và 28-6, huyện Phúc Thọ đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) 1 bên 2 cấp trên bản đồ và thực địa có một phần thực binh, huy động tiếp nhận quân nhân dự bị. Cuộc diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

 

 

Bộ đội địa phương huyện Phúc Thọ thực hành đánh địch đổ bộ đường không.

 

Thượng tá Nguyễn Văn Nhương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phúc Thọ cho biết: Trên cơ sở quán triệt mục đích, yêu cầu nhiệm vụ diễn tập KVPT, bám sát các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập Thành phố và các hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đã giao nhiệm vụ cho Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực, trung tâm hiệp đồng, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng, ban hành hệ thống văn kiện, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hành diễn tập (46 văn bản phục vụ diễn tập, 66 bản đồ và 85 sơ đồ). Cùng với quá trình chuẩn bị hệ thống văn kiện kế hoạch, tại khu vực sơ tán và thực binh, Ban CHQS huyện đã tiến hành xây dựng đầy đủ hệ thống công sự, trận địa đáp ứng yêu cầu đề ra với 6 hầm chỉ huy, 1 sa bàn, 5 trận địa phòng không, 225m giao thông hào, 180 hố chiến đấu… Đối với việc tổ chức luyện tập, huấn luyện, chúng tôi luôn duy trì nghiêm túc, áp dụng phương châm “tập đến đâu, rút kinh nghiệm đến đấy”; tập từ phân đoạn đến tổng hợp, nhờ vậy chất lượng từng buổi tập luyện được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu đề ra.

 

 

Dân quân huyện Phúc Thọ thực binh đánh địch đổ bộ đường không vào địa bàn.


Nhờ làm tốt mọi công tác chuẩn bị, quá trình diễn tập, các thành phần tham gia đã chủ động nắm bắt tình hình, rà soát lại hệ thống văn kiện, kế hoạch khu vực phòng thủ, tiến hành bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, diễn tập vận hành cơ chế, đã vận hành theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Các đồng chí lãnh đạo chủ trì đã nắm chắc nguyên tắc, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế địa phương để lãnh đạo, điều hành các mặt công tác của huyện; xử lý các tình huống nhanh nhạy, kịp thời. Các ban, ngành, đoàn thể, nhất là Ban CHQS và Công an huyện đã nắm chắc tình hình, báo cáo rõ ràng, đồng thời tham mưu, đề xuất được các biện pháp xử lý hiệu quả, không bị động, bất ngờ trước các tình huống phức tạp trên địa bàn. Song song với diễn tập KVPT huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 2 xã Tam Thuấn và Thọ Lộc cũng được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.


Trong diễn tập thực binh, kết cấu các nội dung phù hợp với tình hình thực tế của huyện, kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập. Thực hành huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên được tiến hành bài bản, hệ thống lán trại bảo đảm bí mật, an toàn; đội ngũ cán bộ khung diễn tập và lực lượng dự bị động viên đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tổ chức diễn tập theo đúng nội dung, quy trình từ tập trung quán triệt, triển khai nhiệm vụ cho đến hành quân vào trạm tiếp nhận, cấp phát quân trang…Thực binh xử trí tình huống an ninh gắn với tình huống chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và thực hành tiến công địch đổ bộ đường không, khắc phục hậu quả được chuẩn bị công phu. Quá trình thực binh thể hiện rõ năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng SSCĐ cao của lực lượng vũ trang địa phương; công tác khắc phục hậu quả được tiến hành đồng bộ, nhịp nhàng, giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.


Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, cuộc diễn tập KVPT huyện Phúc Thọ năm 2019 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Thành công của cuộc diễn tập là kết quả của nhận thức đúng đắn, sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương; cùng với đó là sự tích cực, chủ động vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.


Phạm Luân-Mạnh Huân

 

 

Tin khác