Huấn luyện SSCĐ

10 năm thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội-Bài 1: Chuẩn hóa trình độ đội ngũ cán bộ các cấp         

; đăng: 20:24, 28/06/2020; công bố ngày: 00:00, 28/06/2020; truy cập 2439 lượt;

 

QPTĐ-Những năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020 của Bộ Quốc phòng đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng. Có được “quả ngọt” ấy, trước hết là do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ xuyên suốt.

 

 

Các đại biểu tham quan trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo

trong Quân đội giai đoạn 2011-2020 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

 

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Sau khi có Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020 của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu của Chiến lược, đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về giáo dục, đào tạo.

 

 

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chú trọng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

 

Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm Nghị quyết số 29, ngày 04/11/2013 của Trung ương; Nghị quyết số 86 ngày 29/3/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục và đào tạo trong tình hình mới; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời. Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã ban hành Nghị quyết số 939, ngày 14/3/2013 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, trong đó có nội dung lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội ở các cấp, bảo đảm phù hợp với thực tiễn. 

 

Bước vào triển khai thực hiện, trước hết, Bộ Tư lệnh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy, nhân viên chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị và giáo viên tại các Nhà trường. Trong đó, tập trung bồi dưỡng thông qua tổ chức tập huấn chuyên ngành, hội thi, hội thao, hội giảng cán bộ; bồi dưỡng trong quá trình học tập, công tác thực tế tại cơ quan, đơn vị.

 

Đặc biệt, cử cán bộ đi đào tạo chuẩn hóa trình độ tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội theo chỉ tiêu hàng năm. Đại tá Đặng Văn Khanh, Trưởng phòng Cán bộ, Cục Chính trị chia sẻ: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giữ vị trí, vai trò trực tiếp, đặc biệt quan trọng để nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo. Từ yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, cơ quan đã tham mưu với Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh quan tâm lãnh đạo công tác tuyển chọn cán bộ đi đào tạo tại các học viện, nhà trường nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Tập trung lựa chọn cán bộ trong nguồn quy hoạch, gắn đào tạo với quy hoạch sử dụng, đào tạo theo chức danh.

 

Từ năm 2011 đến nay, Bộ Tư lệnh đã gửi đi đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược tại Học viện Quốc phòng 23 đồng chí; đào tạo cán bộ cấp chiến thuật, quân sự địa phương 1.724 đồng chí; đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tổng số 3.736 người; đào tạo 4.240 sĩ quan dự bị sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên. Hiện nay, cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt gần 94%, tăng 17,6% so với năm 2011 (đối với Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tỉ lệ cán bộ, giáo viên có trình độ sau đại học đạt 14,9%). Đội ngũ cán bộ đảm nhiệm được các chức vụ, cương vị theo đúng mục tiêu, yêu cầu đào tạo.

 

Được biết, để sử dụng cán bộ sau đào tạo hiệu quả, các cơ quan đã tham mưu với Đảng ủy Bộ Tư lệnh điều động, sắp xếp học viên tốt nghiệp đúng mục tiêu đào tạo, nhu cầu tổ chức biên chế, nhiệm vụ, tình hình đội ngũ cán bộ. Trong đó, tập trung đáp ứng cho các đơn vị đủ quân, đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị còn thiếu nhiều cán bộ cấp phân đội. Học viên đào tạo cấp trung đoàn, sư đoàn ra trường sắp xếp theo đúng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, quy hoạch đội ngũ chỉ huy, quản lý của từng đơn vị. Đồng thời, Bộ Tư lệnh chỉ đạo tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng học viên sau khi tốt nghiệp về công tác tại cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để đề xuất các học viện, nhà trường nghiên cứu, điều chỉnh nội dung, đổi mới chương trình giáo dục và đào tạo cho phù hợp với từng đối tượng và nhu cầu sử dụng thực tế. 


Từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, chỉ huy, xây dựng đội ngũ này có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý tốt chính là một trong những cơ sở quan trọng để triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020 đạt được kết quả toàn diện.


(Còn nữa) 
M.Quang-Phạm Luân

 

 

Tin khác