Hậu phương quân đội

Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội: Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân         

; đăng: 09:49, 15/11/2019; công bố ngày: 00:00, 15/11/2019; truy cập 643 lượt;

 

QPTĐ-Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị Thủ đô là nhiệm vụ hàng đầu của Hội Cựu chiến binh (CCB) Thành phố. Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ trên, những năm qua, các cấp Hội CCB Thành phố đã thường xuyên quan tâm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thành hội đã phát động Phong trào thi đua “CCB Thủ đô gương mẫu, hành động, hiệu quả”, đăng kí với Thành phố mô hình thi đua “Hội CCB Thành phố nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị Thủ đô”. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia  đóng góp 15.605 ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, 7.566 ý kiến xây dựng các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Các quận, huyện, thị Hội tổ chức 21 cuộc tọa đàm, trao đổi về “Vai trò, nhiệm vụ của Hội CCB trong nâng cao chất lượng xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị cơ sở”, tập trung tìm những giải pháp, giải quyết vướng mắc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô.

 

 

CCB phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm phối hợp tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.   


Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tiêu biểu là việc phối hợp với Công an Thành phố tổ chức 81 lớp tập huấn cho trên 19.822 cán bộ các cấp về công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động khiếu kiện, biểu tình trái pháp luật; tham gia diễn tập KVPT các quận, huyện, thị xã và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, trong những dịp Thủ đô diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, bên cạnh việc phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, Hội CCB Thành phố còn tích cực tham gia làm sạch, đẹp cảnh quan, môi trường, chỉnh trang các tuyến phố, con đường “CCB tự quản”, để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè, du khách trong và ngoài nước. 


Đặc biệt, trong thời gian qua, các Hội CCB cơ sở đã lựa chọn những cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, kinh nghiệm và kĩ năng công tác tốt, làm nòng cốt trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái thông qua hàng trăm bài viết, phát biểu trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng, thể hiện sự trung thành với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Các tổ, đội “CCB dân vận khéo”, “Ứng trực nhanh” tâp trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc chia rẽ đoàn kết, kích động biểu tình, tạo cớ gây bạo loạn lật đổ; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh, làm tan rã hoặc vô hiệu hóa một số tổ chức tự thành lập, hoạt động trái phép như: “Ban liên lạc người có công”, “Ban liên lạc 3 chiến dịch Điện Biên Phủ-Quảng Trị-Hồ Chí Minh”…, góp phần ngăn chặn, không để xảy ra mất ổn định trên địa bàn Thủ đô.


Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB Thành phố tập trung hoàn thành tốt các nội dung như: Bảo vệ đường lối và những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, khối đại đoàn kết toàn dân; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng sai trái, những tiêu cực xã hội và tham nhũng, lãng phí; CCB tham gia hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…


                       Phạm Luân

 

Tin khác