Hậu cần

Trung đoàn Pháo binh 452: Bảo đảm tốt Hậu cần trong thực hiện các nhiệm vụ         

; đăng: 21:54, 08/07/2019; công bố ngày: 00:00, 08/07/2019; truy cập 3616 lượt;

 

QPTĐ-Thời gian qua, Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của Trung đoàn Pháo binh 452 đã được triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả, góp phần bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ của đơn vị.

 

 

Đảm bảo đầy đủ định lượng lương thực, thực phẩm nhập bếp.

 

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Bùi Văn Hoằng, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn Pháo binh 452 cho biết: “Để Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” phát triển sâu rộng, Trung đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa của Phong trào đối với việc thúc đẩy công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ của đơn vị. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong tổ chức thực hiện Phong trào. Bên cạnh đó, Trung đoàn tăng cường bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Cùng với đó, công tác tổ chức, chỉ đạo Phong trào của Trung đoàn luôn có sự đổi mới, sát thực, vừa mang tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; gắn thực hiện Phong trào với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động khác do cấp trên phát động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực công tác. Để Phong trào mang lại hiệu quả sâu rộng, hằng năm đơn vị tập trung mục tiêu “Một tập trung-Ba khâu đột phá và 5 tốt” làm cơ sở để các đơn vị lựa chọn giải pháp phù hợp, khắc phục khâu yếu, mặt yếu”. 


Nhờ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp nên Phong trào thi đua luôn được giữ vững, phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy các cấp, các ngành thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực, chủ động trong công tác, mạnh dạn đổi mới phương thức hoạt động, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể, trong “Một tập trung”, Trung đoàn đã bám sát Chỉ lệnh công tác hậu cần hằng năm của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, bám sát mục tiêu của Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” xây dựng quyết tâm tổ chức thực hiện với chỉ tiêu rõ ràng. Quá trình thực hiện, Trung đoàn gắn với khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần ở đơn vị, trọng tâm bảo đảm tốt điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khoẻ bộ đội. Đối với nội dung “Ba khâu đột phá”, Trung đoàn tập trung đột phá công tác nuôi dưỡng bộ đội.

 

Để làm tốt công tác này, Trung đoàn đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, tăng lượng rau sạch và lượng thịt lợn xô tự sản xuất cung cấp cho bếp ăn đơn vị, chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Song song với đó, Trung đoàn tổ chức quy hoạch, xây dựng đơn vị theo hướng chính quy, xanh, sạch, đẹp nhằm bảo đảm cán bộ, chiến sĩ được làm việc, sinh hoạt trong điều kiện tốt nhất. Bên cạnh đó, Trung đoàn tập trung đột phá cải cách hành chính và nâng cao xây dựng nền nếp chính quy, nhất là đối với cán bộ trực tiếp làm công tác hậu cần. Nội dung “5 tốt” gồm tinh thần phục vụ tốt; tăng gia sản xuất, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ bộ đội tốt; chống lãng phí và thực hành tiết kiệm tốt; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tốt, xây dựng mô hình hậu cần tốt; xây dựng chính quy, cải cách hành chính tốt, thường xuyên được cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn giám sát, kiểm tra, kịp thời rút kinh nghiệm những mặt hạn chế. Trong thực hiện thi đua, Trung đoàn thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện phong trào và bộ phận thường trực, có quy chế hoạt động, quy chế chấm điểm thi đua rõ ràng, khoa học. Cơ quan Hậu cần Trung đoàn đã làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đề ra nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức Phong trào phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. 


Hiệu quả rõ nét nhất của Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” tại Trung đoàn Pháo binh 452 đó là, qua thực hiện Phong trào, đơn vị đã phát huy được ý thức tự lực, tự cường trong bảo đảm công tác hậu cần cho các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và đời sống cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm kịp thời, đầy đủ về số lượng, tốt về chất lượng, vật chất trang bị hậu cần. Đơn vị đã bảo đảm đủ tiêu chuẩn, định lượng, nâng cao chất lượng đời sống của bộ đội cả về ăn, ở, mặc. Công tác tăng gia sản xuất, dù đóng quân ở nơi có khí hậu, thổ nhưỡng không thuận lợi, song bằng nhiều phương thức thích hợp, công tác này của đơn vị luôn đạt kết quả cao. 


Trong thời gian tới, Trung đoàn Pháo binh 452 tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để nâng cao hơn nữa chất lượng bảo đảm công tác hậu cần, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Thuận Nhân

 

Tin khác