Hậu cần

Tiểu đoàn Thông tin 610: Thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”         

; đăng: 11:32, 21/05/2019; công bố ngày: 00:00, 21/05/2019; truy cập 4609 lượt;

 

QPTĐ-Những năm qua, Tiểu đoàn Thông tin 610 đã đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” cả diện rộng và chiều sâu, đạt kết quả thiết thực, bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất.

 

 

Tiểu đoàn Thông tin 610 đảm bảo tốt chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

 

Đại úy Bùi Xuân Kiên, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Thông Tin 610 cho biết: “Nhận thức rõ việc tổ chức thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” có tác động tích cực đến việc bảo đảm công tác hậu cần cho các nhiệm vụ của đơn vị, Tiểu đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt để mọi quân nhân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu phong trào hướng tới, từ đó xác định động lực thi đua trong tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện, Tiểu đoàn luôn bám sát hướng dẫn của cấp trên, tập trung tổ chức Phong trào thi đua theo nội dung “1 tập trung, 3 khâu đột phá và 5 tốt”. Trong “1 tập trung”, đơn vị đã bám sát Chỉ lệnh công tác hậu cần hàng năm của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, từ đó xây dựng quyết tâm tổ chức thực hiện với chỉ tiêu thi đua rõ ràng.

 

Đối với nội dung “3 khâu đột phá”, chúng tôi tập trung đột phá công tác nuôi dưỡng bộ đội, chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tập trung đột phá cải cách hành chính và nâng cao xây dựng nền nếp chính quy, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác hậu cần. Nội dung “5 tốt” gồm: tinh thần phục vụ tốt; tăng gia sản xuất, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ bộ đội tốt; chống lãng phí và thực hành tiết kiệm tốt; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tốt, xây dựng mô hình hậu cần tốt; xây dựng chính quy, cải cách hành chính tốt thường xuyên được cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn giám sát, kiểm tra để kịp thời rút kinh nghiệm những mặt hạn chế”.


Được biết, để Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” lan tỏa sâu rộng, Tiểu đoàn đã gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động do cấp trên phát động. Cùng với đó, công tác tuyên truyền xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua thường xuyên được lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Tiểu đoàn đẩy mạnh, qua đó đã kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 


Có thể khẳng định, Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đang tạo những bước đột phá trong công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ tại Tiểu đoàn Thông tin 610. Cụ thể, đã bảo đảm kịp thời lượng vật chất dự trữ SSCĐ đúng, đủ về số lượng, chất lượng theo quy định. Trong công tác quân nhu, đơn vị duy trì hiệu quả hoạt động Hội đồng giá, quản lý chặt chẽ tiền ăn, thường xuyên theo dõi, nắm bắt, khảo sát giá cả thị trường, nhất là lương thực, thực phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; chất lượng bữa ăn có sự chuyển biến về chất, đảm bảo phù hợp với vị giác và thẩm mỹ của bộ đội; tiếp nhận, cấp phát đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng. Thực hiện công tác quân y, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác điều trị dự phòng, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, xây dựng nếp sống, sinh hoạt, làm việc khoa học của quân nhân trong đơn vị, quân số khỏe của đơn vị thường xuyên đạt 99,3%...

 

Kết quả đó, đã góp phần giúp Tiểu đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên và cơ động phục vụ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Với những thành tích đó, năm 2018, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tặng Bằng khen cho Tiểu đoàn Thông tin 610 vì đã thực hiện tốt Phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.


Thời gian tới, để Phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Tiểu đoàn Thông tin 610 xác định tiếp tục tập trung thực hiện tốt khâu đột phá trong nâng cao đời sống và sức khỏe cho bộ đội. Cùng với đó, đơn vị chú trọng nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến quân y cơ sở, phấn đấu quân số khỏe của đơn vị luôn đạt trên 99,8%; chủ động duy tu, bảo dưỡng, các công trình đang sử dụng; phát huy nội lực cải tạo cảnh quan, môi trường doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.


Thuận Nhân

 

Tin khác