Hậu cần

Tiểu đoàn Đặc công 18: Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp         

; đăng: 18:59, 12/12/2019; công bố ngày: 00:00, 12/12/2019; truy cập 236 lượt;

 

QPTĐ-Xác định, xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp là một tiêu chí để đánh giá đơn vị vững mạnh toàn diện; là điều kiện bảo đảm chất lượng đời sống sinh hoạt bộ đội, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị, thời gian qua, Tiểu đoàn Đặc công 18 đã có nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả để thực hiện tốt nội dung này.

 

 

Tích cực củng cố cảnh quan môi trường đơn vị.

 

Thiếu tá Đào Ngọc Tuân, Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn Đặc công 18 cho biết: “Nhận thức rõ ý nghĩa Phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, những năm qua, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường doanh trại; tăng gia sản xuất, củng cố cải tạo khuôn viên. Bên cạnh đó, Tiểu đoàn tập trung làm tốt công tác tổ chức thực hiện quy hoạch doanh trại hợp lý, xây dựng và quản lý doanh trại đúng quy định. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đoàn kết, phát huy khả năng nội lực và tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện…”. 


Thông qua hoạt động thi đua đã phát huy tiềm năng của đơn vị, huy động được nhiều công sức, ngày công của bộ đội góp phần xây dựng, cải tạo, củng cố doanh trại như làm sân bãi, đường nội bộ, hệ thống bản tin, biển báo, pa-nô tuyên truyền, khắc phục, sửa chữa và đóng mới nhiều doanh cụ, trồng nhiều cây xanh, cây cảnh. Trong tổ chức Phong trào thi đua, cấp uỷ, chỉ huy đơn vị thường xuyên bám sát Nghị quyết của Đảng uỷ Tiểu đoàn, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách, tổ chức thực hiện chặt chẽ trên từng phần việc, đồng thời, theo dõi, quản lý, rút kinh nghiệm, xác định những chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn đạt kết quả thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.


Với những giải pháp đồng bộ, cách làm sáng tạo, sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, Phong trào thi đua đã đạt hiệu qủa thiết thực, góp phần xây dựng doanh trại ngày càng khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp. Nổi bật là doanh trại đơn vị được quy hoạch khoa học. Các phòng làm việc, hội họp, nghỉ ngơi của bộ đội; kho vũ khí, trang bị kỹ thuật được xây dựng phù hợp với thực tiễn quỹ đất. Việc mua sắm cơ sở vật chất, trang trí pano, khẩu hiệu được đơn vị đầu tư theo hướng chính quy, thống nhất. 


Đóng quân trên địa bàn đô thị, diện tích hạn chế song công tác tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội được Tiểu đoàn thực hiện hiệu quả. Tiểu đoàn đã huy động hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp hàng trăm tấn phế liệu, xây dựng khu tăng gia sản xuất. Hằng năm, công tác tăng gia, sản xuất của đơn vị bảo đảm được 40%-50% lượng rau sạch phục vụ bộ đội. 


Từ kết quả thực tiễn trong thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” ở Tiểu đoàn Đặc công 18, kinh nghiệm rút ra từ đơn vị cho thấy, để triển khai thực hiện phong trào thi đua hiệu quả cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu và các mốc thời gian cụ thể để tổ chức thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện cần bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

 

Bên cạnh đó, đơn vị cần làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ hiểu được mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua, trên cơ sở đó phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tổ chức và thi đua. Cơ quan hậu cần phải chủ động tham mưu đề xuất những nội dung, biện pháp, chỉ tiêu sát, đúng, phù hợp với thực tiễn đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Cùng với đó, đơn vị cần chủ động phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Thường xuyên làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những sáng kiến, cách làm hay để tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng.


Thuận Nhân

 

Tin khác