Hậu cần

Thực hiện tốt Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”         

; đăng: 17:26, 07/01/2020; công bố ngày: 00:00, 07/01/2020; truy cập 1196 lượt;

 

QPTĐ-Năm 2019, Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt” đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả. Nhờ đó đã tạo ra bước đột phá trong công tác Quân y, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

Vườn thuốc nam ở Tiểu đoàn Thông tin 610.

 

Để Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt” đạt hiệu quả cao, Phòng Quân y đã chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo phong trào thi đua xác định mục tiêu phấn đấu cho từng thời điểm, từng giai đoạn gồm: Củng cố Quân y cơ sở, tạo điều kiện cho Quân y cơ sở có đủ năng lực chăm sóc sức khỏe bộ đội cũng như kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác cấp cứu, thu dung, điều trị các tuyến; kiện toàn hệ thống tổ chức mạng lưới Quân y các cấp bảo đảm trong thời bình, sẵn sàng phục vụ cho thời chiến và các tình huống thảm họa.

 

Bám sát nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm quân y cho các nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, SSCĐ, phòng, chống lụt bão… sát với tình hình thực tiễn. Công tác xây dựng lực lượng quân y vững mạnh được quan tâm, thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong năm, toàn Bộ Tư lệnh đã tổ chức huấn luyện nội dung quân y cho các đối tượng: Cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, trong đó, có 1.300 chiến sĩ mới, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ; tổ chức tập huấn chuyên môn cho 60 lượt cán bộ, nhân viên quân y và cử 13 đồng chí tham gia lớp tập huấn do Cục Quân y tổ chức; phối hợp với Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo tổ chức xây dựng 169 phân đội tự vệ chuyên ngành y tế, với 1.540 cán bộ, nhân viên; tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT thành phố Hà Nội năm 2019, đặc biệt là diễn tập Phòng thủ dân sự.


Trong công tác bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, Ngành Quân y Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo và duy trì tốt việc thực hiện phân cấp quản lý sức khỏe, nhất là với chiến sĩ mới; nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe định kì; thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh theo mùa; xây dựng nếp sống vệ sinh cho bộ đội; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động. Công tác kết hợp y dược học hiện đại với y học cổ truyền trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội được tăng cường; 90% các đơn vị từ cấp Tiểu đoàn và tương đương trở lên có vườn thuốc nam, sử dụng hiệu quả (70% số vườn thuốc đủ tiêu chuẩn); nhiều biện pháp không dùng thuốc được sử dụng rộng rãi (chiếm 11,31% các biện pháp điều trị).

 

Điều này không chỉ giúp cho tỉ lệ quân số khỏe được giữ vững ở mức 99,35% mà còn tiết kiệm được gần 80 triệu đồng, tạo thêm nguồn kinh phí để các cơ quan, đơn vị sử dụng vào những nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, Ngành Quân y đã tham mưu với Bộ Tư lệnh phối hợp với các bệnh viện quân đội trên địa bàn và Ban quân dân y các cấp, tổ chức quần chúng, y tế tư nhân khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 49.159 đối tượng chính sách, trị giá 6.390.670.000 đồng, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững mạnh.


Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ngành Quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục phấn đấu để 100% đơn vị đạt “Đơn vị Quân y 5 tốt”, có nếp sống vệ sinh khoa học, không để dịch bệnh xảy ra; điều trị bằng y học cổ truyền và y học hiện đại chiếm 50% các phương pháp điều trị; giữ vững quân số khỏe đạt 99% trở lên.


             Phạm Luân

Tin khác