Thực hiện tốt Phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”         

; đăng: 17:33, 27/11/2018; công bố ngày: 00:00, 27/11/2018;

 

QPTĐ-Năm 2018, Ban CHQS huyện Sóc Sơn triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, hình thức đa dạng, phong phú và đạt được kết quả thiết thực, góp phần bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. 

 

 

Chăn nuôi gia cầm góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ, nhân viên.

 

Năm 2018, Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được Ban CHQS huyện Sóc Sơn thực hiện với nội dung, chỉ tiêu thi đua rõ ràng, theo phương châm “Một tập trung-Ba khâu đột phá” và “Năm tốt”.

 

Cụ thể,  đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ, nhân viên, nhất là đội ngũ trực tiếp làm công tác hậu cần trong việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo; thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Ban Hậu cần-Kỹ thuật vững mạnh toàn diện. Nhờ vậy, ý thức của cán bộ, nhân viên từng bước được nâng cao, không khí thi đua tại đơn vị ngày càng sôi nổi và đạt được nhiều kết quả thiết thực. 


Phong trào thi đua của ngành Hậu cần tập trung: Đa dạng hình thức thi đua, nội dung thi đua, tạo chuyển biến toàn diện, đồng bộ, vững chắc trong công tác bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội; khắc phục khuyết điểm trong thực hiện công tác hậu cần, bảo đảm vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ đột xuất; nâng cao chất lượng huấn luyện hậu cần, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và cải cách hành chính trong công tác hậu cần.

 

Nhờ vậy, năm 2018, đơn vị đã bảo đảm tốt tiêu chuẩn định lượng cho bộ đội theo đúng quy định, nhiệt lượng đạt 3.300 calo đến 3.400 calo/người/ngày, quân số khoẻ thường xuyên đạt 99,8%. Công tác tăng gia sản xuất được chú trọng. Đơn vị có diện tích trồng rau xanh hơn 500m2, thu hoạch rau, củ, quả đạt hơn 1.500 kg, thịt gia cầm đạt 150kg, giá trị lao động tăng gia sản xuất đạt hơn 15 triệu đồng. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng được đơn vị thực hiện hiệu quả, năm qua, đơn vị đã thực hành tiết kiệm điện, nước và xăng dầu 12% so với hạn mức.


Thượng tá Nguyễn Quang Đấu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Sóc Sơn cho biết: “Để thực hiện tốt các nội dung Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác hậu cần.

 

Đồng thời, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục làm cho cán bộ, nhân viên nắm và hiểu rõ nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, phấn đấu trong công tác hậu cần, từ đó, làm chuyển biến về nhận thức và hành động, tạo phong trào thi đua rộng khắp trong các cơ quan. Quá trình tổ chức, Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị thường xuyên kiểm tra, động viên, uốn nắn, hướng dẫn, nhờ vậy, phong trào thi đua luôn được giữ vững, phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên cơ quan thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực, chủ động trong công tác hậu cần, mạnh dạn đổi mới phương thức hoạt động. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, xây dựng doanh trại đơn vị xanh, sạch, đẹp”.


Để thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Ban CHQS huyện Sóc Sơn xác định tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của trên; chủ động khắc phục  khó khăn, sáng tạo, tự lực, tự cường, triển khai toàn diện các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua. Đồng thời, gắn chặt Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác, tạo động lực thúc đẩy công tác hậu cần, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Thuận Nhân

Tin khác