Hậu cần

Lan tỏa Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”         

; đăng: 16:35, 05/11/2019; công bố ngày: 00:00, 11/05/2019; truy cập 1655 lượt;

 

QPTĐ-Những năm qua, Tiểu đoàn Đặc công 18 đã đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” cả diện rộng và chiều sâu, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất.

 

 

Tích cực tăng gia sản xuất góp phần cải thiện đời sống.

 

Thiếu tá Đào Ngọc Tuân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 18 cho biết: “Nhận thức rõ việc tổ chức thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” có tác động tích cực đến việc bảo đảm công tác hậu cần cho nhiệm vụ của đơn vị, Tiểu đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt để mọi quân nhân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu phong trào, từ đó xác định động lực thi đua trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua thường xuyên được lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Tiểu đoàn đẩy mạnh, qua đó đã kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”. 


Nét nổi bật trong thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của Tiểu đoàn Đặc công 18 là bảo đảm kịp thời lượng vật chất dự trữ SSCĐ đúng, đủ về số lượng, chất lượng theo quy định. Trong công tác quân nhu, đơn vị duy trì hiệu quả hoạt động Hội đồng giá, quản lý chặt chẽ tiền ăn, thường xuyên theo dõi, nắm bắt, khảo sát giá cả thị trường, nhất là lương thực, thực phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Chất lượng bữa ăn có sự chuyển biến về chất, đảm bảo phù hợp với vị giác và thẩm mỹ của bộ đội. Tiểu đoàn tiếp nhận, cấp phát đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng. Thực hiện công tác quân y, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác điều trị dự phòng, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, xây dựng nếp sống, sinh hoạt, làm việc khoa học của quân nhân trong đơn vị, quân số khỏe của đơn vị thường xuyên đạt 99,1%. Thực hiện tốt lời dạy của Bác “Yêu xe như con, quý xăng như máu”, đơn vị cấp phát đầy đủ, hợp lý xăng dầu phục vụ tốt nhiệm vụ vận chuyển con người, vật chất, vũ khí cho các nhiệm vụ. Công tác tài chính, đơn vị bảo đảm đầy đủ ngân sách chi tiêu cho các nhiệm vụ, thực hiện chế độ thanh quyết toán nghiệp vụ theo đúng quy định.


Một trong những thành tích dễ nhận thấy của Tiểu đoàn Đặc công 18 là doanh trại của đơn vị ngày càng được quy hoạch chính quy, xanh, sạch, đẹp. Các phòng làm việc, hội họp, nghỉ ngơi của bộ đội, các kho cất trữ vũ khí, trang bị kỹ thuật được xây dựng hợp lý, phù hợp với thực tiễn quỹ đất của đơn vị. Việc đầu tư kinh phí mua sắm cơ sở vật chất, trang trí pano, khẩu hiệu được đơn vị đầu tư theo hướng chính quy, thống nhất. Đóng quân trên địa bàn đô thị với diện tích hẹp song công tác tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội được Tiểu đoàn thực hiện hiệu quả. Hằng năm, đơn vị tự bảo đảm 40%-50% lượng rau sạch phục vụ bữa ăn cho bộ đội. Đây là kết quả đáng ghi nhận đối với Tiểu đoàn, bởi theo tìm hiểu được biết, để hình thành khu tăng gia, Tiểu đoàn đã tranh thủ giờ thứ 8, những ngày nghỉ huy động hàng trăm ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp hàng trăm tấn phế liệu…


Thời gian tới, để Phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Tiểu đoàn tiếp tục tập trung thực hiện tốt khâu đột phá trong nâng cao đời sống và sức khỏe cho bộ đội. Cùng với đó, đơn vị chú trọng nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến quân y cơ sở; chủ động duy tu, bảo dưỡng, các công trình đang sử dụng; phát huy nội lực cải tạo cảnh quan, môi trường doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.


Thuận Nhân

Tin khác