Hậu cần

Động lực nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần         

; đăng: 16:29, 24/03/2019; công bố ngày: 00:00, 24/03/2019; truy cập 3010 lượt;

 

QPTĐ-Những năm qua, Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã được tổ chức thực hiện sôi nổi, rộng khắp từ cơ quan đến các đơn vị trực thuộc. Phong trào đã tạo động lực động viên, lôi cuốn được mọi cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ tham gia, góp phần thiết thực để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Báo Quốc phòng Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Mạnh Phú, Phó Hiệu trưởng Nhà trường về một số kết quả đơn vị đạt được.

 

 

Học viên Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đẩy mạnh tăng gia sản xuất. 

 

PV: Thưa đồng chí Phó Hiệu trưởng, được biết năm 2018, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Đồng chí có thể cho biết những kết quả cụ thể trong thực hiện phong trào của Nhà trường?


Đại tá Nguyễn Mạnh Phú: Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vừa thực hiện chức năng của trường quân sự cấp quân khu, vừa thực hiện chức năng Trường Quân sự cấp tỉnh, thành phố, vì vậy, đối tượng đào tạo của Nhà trường rất đa dạng. Bình quân mỗi năm, Nhà trường đào tạo trên 30 đối tượng với nội dung, mục tiêu, thời gian khác nhau.

 

Bên cạnh đó, Nhà trường còn đảm nhiệm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 2, đối tượng 3 của thành phố Hà Nội. Nhận thức rõ việc tổ chức thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” có tác động lớn đến việc bảo đảm công tác hậu cần cho các nhiệm vụ của Nhà trường và cũng là bước cụ thể hóa Phong trào Thi đua Quyết thắng nên Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ Phong trào.

 

Đặc biệt, năm 2018, nhờ tổ chức triển khai chặt chẽ với các chỉ tiêu rõ ràng nên Phong trào thi đua đã đạt được những kết quả tích cực. Tiêu biểu, Nhà trường đã bảo đảm hơn 600 bộ quân trang cho cán bộ, học viên, hạ sĩ quan, binh sĩ khung theo đúng quy định và hướng dẫn của trên. Trong công tác quân y, Nhà trường bảo đảm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ bộ đội, tỷ lệ quân số khoẻ đạt 99,38%. Nhà trường phối hợp với địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 150 đối tượng chính sách xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7.

 

Công tác doanh trại của Nhà trường cũng đạt kết quả tích cực. Các công trình phục vụ cán bộ, học viên, chiến sĩ sinh hoạt, học tập ngày càng được quy hoạch khoa học, hợp lý. Đối với công tác vận tải, xăng dầu, trong năm Nhà trường đã duy trì tốt hệ số bảo đảm cho phương tiện SSCĐ Kt=1; bảo đảm hệ số kỹ thuật vận tải Kt=0,88; bảo đảm 46.000 lít xăng, 5.000 lít dầu và gần 2.800kg dầu mỡ; vận chuyển an toàn 300 tấn hàng hoá các loại. Trong công tác tăng gia sản xuất, Nhà trường khai thác hiệu quả hơn 8.000m2 đất. Nhờ vậy, lượng rau sạch và lượng thịt xô nhập bếp ăn tăng, cụ thể đã nhập hơn 16 tấn thịt xô và hơn 23 tấn rau, củ, quả các loại phục vụ cán bộ, học viên, chiến sĩ Nhà trường…Kết quả trên đã giúp Nhà trường bảo đảm tốt công tác hậu cần, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.


PV: Đồng chí cho biết, để đạt được những kết quả trên, Nhà trường đã triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” như thế nào?


Đại tá Nguyễn Mạnh Phú: Bám sát Chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2018 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, mục tiêu của Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Nhà trường tổ chức thực hiện với những chỉ tiêu rõ ràng, trong đó tập trung bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khoẻ bộ đội. Để thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, Nhà trường đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, tăng lượng rau sạch và lượng thịt lợn xô tự sản xuất cung cấp cho bếp ăn đơn vị, chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà trường tổ chức quy hoạch, xây dựng  doanh trại đơn vị theo hướng chính quy, xanh, sạch, đẹp nhằm bảo đảm cán bộ, học viên, chiến sĩ được học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt nhất.

 

Đồng thời, Nhà trường tập trung đột phá cải cách hành chính và nâng cao xây dựng nền nếp chính quy, nhất là đối với cán bộ trực tiếp làm công tác hậu cần. Nội dung “5 tốt” gồm: Tinh thần phục vụ tốt; tăng gia sản xuất, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ bộ đội tốt; chống lãng phí và thực hành tiết kiệm tốt; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tốt, xây dựng mô hình hậu cần tốt; xây dựng chính quy, cải cách hành chính tốt thường xuyên được Nhà trường giám sát, kiểm tra để kịp thời rút kinh nghiệm những mặt hạn chế.

 

PV: Đồng chí cho biết, trong thời gian tới, Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của Nhà trường tập trung vào những nội dung nào?


Đại tá Nguyễn Mạnh Phú: Để Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” năm 2019 của Nhà trường tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Nhà trường tiếp tục bám sát định hướng của trên, từ đó cụ thể hóa và thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua. Trong đó, Nhà trường xác định tập trung thực hiện tốt khâu đột phá trong nâng cao đời sống và sức khỏe của bộ đội; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến quân y cơ sở, phấn đấu quân số khỏe của đơn vị luôn đạt trên 99%; bảo đảm kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng xăng dầu cho các nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm xăng dầu theo quy định; chủ động duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình đang sử dụng; phát huy nội lực cải tạo cảnh quan, môi trường doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.


PV: Xin cảm ơn đồng chí!


Thuận Nhân (thực hiện)

 

Tin khác