Đẩy mạnh công tác huấn luyện hậu cần         

; đăng: 10:30, 12/10/2018; công bố ngày: 00:00, 12/10/2018;

 

QPTĐ-Những năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện, trong đó quan tâm đúng mức công tác huấn luyện hậu cần (HLHC) và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, trình độ tổ chức, chỉ huy, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ các cấp được nâng lên, nhất là nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

 

 

Dân quân quận Ba Đình thực hành mắc tăng võng.

 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 939 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, Cục Hậu cần đã xây dựng kế hoạch HLHC, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, sát với tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

 

 

Sử dụng bếp dã chiến.


Cục Hậu cần chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm về mô hình công tác hậu cần, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần. Đồng thời, duy trì Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần. Các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện như: Phân công giáo viên, biên soạn giáo án, tổ chức bình giảng, mô hình, sơ đồ, vật chất... đầy đủ, chu đáo. 


Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác HLHC, các cơ quan, đơn vị chủ động và làm tốt công tác chuẩn bị về mô hình, học cụ, tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị; cân đối hợp lý để bảo đảm kịp thời tài liệu, cơ sở, vật chất phục vụ cho huấn luyện, diễn tập. Hằng năm, theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh, tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện của các cơ quan, đơn vị, qua đó đã kịp thời chỉ đạo việc bổ sung hoàn thiện mô hình, học cụ, kế hoạch huấn luyện, kế hoạch bảo đảm cho huấn luyện theo đúng hướng dẫn, quy định.


Trong quá trình tổ chức huấn luyện đã chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hậu cần làm nhiệm vụ huấn luyện; lựa chọn những đồng chí có đủ trình độ, năng lực, khả năng sư phạm, kinh nghiệm thực tiễn để đảm nhiệm công tác giảng dạy, huấn luyện. Sau mỗi buổi, mỗi đợt huấn luyện đã kịp thời rút kinh nghiệm cho các đợt huấn luyện tiếp theo. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện hậu cần cho các đối tượng, bảo đảm đúng, đủ, nội dung, chương trình, thời gian theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng, hiệu quả của hội thi, hội thao, diễn tập, đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong tình hình mới.


Năm 2018 và những năm tiếp theo, Cục Hậu cần xác định tạo đột phá nâng cao chất lượng công tác HLHC, thực hiện đổi mới từ nhận thức đến công tác chỉ đạo và quản lý huấn luyện; đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện và công tác bảo đảm cho HLHC.


Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo là nhân tố quyết định chất lượng công tác huấn luyện, bảo đảm cho công tác huấn luyện đúng đối tượng, nội dung, chương trình huấn luyện, vì vậy, chúng tôi tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp. Nâng cao chất lượng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác huấn luyện. Những nội dung quan trọng cấp ủy chỉ đạo trực tiếp, phân công cấp ủy viên phụ trách kiểm tra các nội dung huấn luyện. Cơ quan phối hợp với địa phương xây dựng, huấn luyện và quản lý chặt chẽ lực lượng hậu cần dự bị động viên, xây dựng lực lượng, cơ sở hậu cần tại chỗ để sẵn sàng huy động khi cần thiết. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động hội thi, hội thao hậu cần, nhằm tạo động lực xây dựng ngành Hậu cần Bộ Tư lệnh vững mạnh toàn diện, đủ khả năng bảo đảm hậu cần cho LLVT Thủ đô thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. 


Hữu Thu

 

Tin khác