Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh          

; đăng: 14:42, 13/03/2018; công bố ngày: 00:00, 13/03/2018; truy cập 418 lượt;

 

QPTĐ-Năm 2017, Hội đồng Giáo dục QP-AN quận Hoàn Kiếm đã tham mưu cho Quận ủy, UBND quận ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giáo dục QP-AN nghiêm túc, đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Trong năm, quận đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3, 4 được 812 người. 

 

 

Thanh niên quận Hoàn Kiếm trước giờ lên đường nhập ngũ.

 

Đối với công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên, Ban CHQS quận đã phối hợp với Hội cựu chiến binh, các nhà trường tổ chức tuyên truyền, nói chuyện thời sự cho hàng nghìn lượt học sinh. Nhờ thường xuyên đổi mới về phương pháp giảng dạy, kết quả, hoàn thành chương trình môn học giáo dục QP-AN với gần 4.000 học sinh, sinh viên. Cùng với đó, hoạt động giáo dục QP-AN toàn dân cũng được quận tiến hành thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức, đạt kết quả tốt.

 

* Sáng 9-3, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN) huyện Ba Vì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

Năm 2017, công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn huyện Ba Vì thường xuyên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Việc phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân được chỉ đạo, tiến hành với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, gắn với giáo dục truyền thống và kịp thời đưa tin biểu dương người tốt, việc tốt; triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động. Trong năm, toàn huyện đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được 1.085 người; giáo dục QP-AN cho hơn 9.000 học sinh, sinh viên các trường THPT, cao đẳng và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

 

Năm 2018, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện xác định, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân, giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng.

 

* Năm 2017, công tác giáo dục QP-AN của quận Nam Từ Liêm đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, đạt hiệu quả cao. Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương những chủ trương, biện pháp cụ thể đối với nhiệm vụ giáo dục QP-AN. Công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân đi vào nền nếp, tạo chuyển biến mãnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương hướng hoạt động, nhiệm vụ của Hội đồng Giáo dục  QP-AN quận trong năm 2018.


M.Quang-P.Luân

 

Tin khác