Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng-an ninh và phòng không nhân dân          

; đăng: 08:13, 10/03/2018; công bố ngày: 00:00, 10/03/2018; truy cập 580 lượt;

 

QPTĐ-Vừa qua, quận Thanh Xuân đã tổ chức tổng kết công tác giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN) và phòng không nhân dân (PKND) năm 2017.

 

 

UBND quận Thanh Xuân tặng Giấy khen cho các  tập thể có thành tích trong công tác giáo dục QP-AN năm 2017.


Năm qua, công tác giáo dục QP-AN của quận Thanh Xuân đã được thực hiện chất lượng và hiệu quả. Hệ thống các văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo dục QP-AN được triển khai đồng bộ, có chiều sâu và đi vào nền nếp. Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp hoạt động tích cực, thực sự là cơ quan tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác giáo dục QP-AN, nhất là việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng.


Trong năm, Ban Chỉ đạo PKND quận đã tích cực tham mưu với UBND quận về công tác PKND; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, huấn luyện; tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ quận ngày càng vững chắc.


Phạm Luân

 

 

Tin khác