Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP-AN trong thời kỳ mới         

; đăng: 09:48, 02/08/2019; công bố ngày: 00:00, 02/08/2019; truy cập 981 lượt;

 

QPTĐ-Năm 2018, Hội đồng giáo dục QP-AN quận Đống Đa được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục QP-AN. Đây là động lực để quận tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này trong những năm tiếp theo.

 

 

 Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Hà Nội

đánh giá cao công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của quận Đống Đa.

 

Là địa bàn có vị trí quan trọng về QP-AN, với nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Trung ương và Thành phố đứng chân, cùng nhiều trường đại học, cao đẳng, do đó quận Đống Đa luôn coi trọng công tác giáo dục QP-AN, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ quan trọng này, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh, đưa địa phương phát triển bền vững.


Thượng tá Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận cho biết: Để công tác giáo dục QP-AN đạt hiệu quả thiết thực, Ban CHQS quận với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng giáo dục QP-AN quận đã tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục QP-AN cụ thể từng đối tượng, từng đơn vị; đồng thời thường xuyên đôn đốc các đơn vị cơ sở.

 

Trên cơ sở kế hoạch đầu năm của Hội đồng giáo dục QP-AN quận, cơ quan thường trực đôn đốc các đơn vị cơ sở thực hiện đúng theo kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng cấp mình. Ban CHQS quận phối hợp mời giáo viên của các nhà trường, học viện quân đội có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm truyền đạt nội dung cho các đối tượng; đặc biệt các chuyên đề về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chuyên đề về biển đảo…; đồng thời cán bộ cơ quan quân sự quận phụ trách cơ sở sẽ tham gia bám nắm để theo dõi chặt chẽ các lớp bồi dưỡng; tham mưu để chấm điểm các bài thu hoạch của học viên nghiêm túc.


Hằng năm, Hội đồng Giáo dục QP-AN từ quận đến các phường đều rà soát, bổ sung quy chế, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn; nâng cao hiệu quả hoạt động; duy trì tốt các kỳ họp để đánh giá kết quả công tác giáo dục QP-AN trong từng quý, 6 tháng và cả năm. Hội đồng các cấp đều xây dựng kế hoạch công tác, phân công trách nhiệm cho từng thành viên và triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng chỉ đạo của Hội đồng Giáo dục QP-AN Thành phố.

 

Các thành viên trong Hội đồng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giáo dục QP-AN, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo đúng quy định, đưa công tác này đi vào nền nếp và đạt kết quả tích cực. Cùng với đó, Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp còn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, kết hợp với nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong từng giai đoạn, gắn với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN ở cơ sở. Chỉ tính riêng trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng giáo dục QP-AN quận đã tổ chức và chỉ đạo cơ sở mở 39 lớp, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 6.469 người (trong đó diện đối tượng 2 đã bồi dưỡng là 14/14, đạt 100%; đối tượng 3 đã bồi dưỡng đạt 83,58%).


Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân được cả hệ thống chính trị từ quận đến phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia tích cực, trách nhiệm, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Cơ quan Quân sự quận thường xuyên phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin quận tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục QP-AN, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và các quy định ở địa phương; triển khai thông tin các nội dung về tình hình an ninh chính trị, những tin tức về QP-AN trên hệ thống loa truyền thanh của các phường để tuyên truyền trong nhân dân. Nhờ vậy, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc được nâng lên.


Tìm hiểu thực tế chúng tôi được biết, quận cũng thực hiện nghiêm túc tiêu chí bồi dưỡng kiến thức QP-AN của các đối tượng để xem xét bổ nhiệm cán bộ. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao vai trò công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN trên địa bàn. Quận đặt chỉ tiêu trong mỗi nhiệm kỳ 100% cán bộ, đảng viên đều được bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định.


Nhờ làm tốt công tác giáo dục QP-AN nên năng lực, trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở quận Đống Đa được nâng lên rõ rệt. Đây cũng là cơ sở quan trọng để quận vận hành tốt cơ chế quản lý công tác QP-AN trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế-xã hội phát triển.


Hà Anh

 

Tin khác