Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Thị xã Sơn Tây: Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh         

; đăng: 18:19, 20/03/2018; công bố ngày: 00:00, 20/03/2018; truy cập 534 lượt;

 

QPTĐ-Những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) của thị xã Sơn Tây luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo  và tổ chức thực hiện đồng bộ có chất lượng. Nhận thức về yêu cầu nhiệm vụ QP-AN của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

 

 

Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

góp phần xây dựng bản lĩnh, ý chí chiến đấu vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ.

                                                                                                                                                                                                  Ảnh: Mạnh Quang

 

Ngay từ đầu năm, Hội đồng Giáo dục QP-AN thị xã đã tổ chức hội nghị đánh giá kết qua công tác giáo dục QP-AN nhằm rút kinh nghiệm những điểm hạn chế để triển khai nhiệm vụ công tác năm tiếp theo đạt được hiệu quả cao nhất, đồng thời, tiến hành chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP-AN các xã, phường, cơ quan, tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát, phân loại, lập danh sách cử và đôn đốc cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Do sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, trong năm, Hội đồng Giáo dục QP-AN thị xã đã tổ chức mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 cho 330 đồng chí trong thời gian 4 ngày.

 

Kết thúc học tập, nghiên cứu, các học viên tham gia kiểm tra viết bài thu hoạch đạt kết quả 70% khá, giỏi. Hội đồng Giáo dục QP-AN các xã, phường cũng tích cực hoạt động, tổ chức 18 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 mở rộng phân cấp với quân số 1.511 đồng chí (kiểm tra viết bài thu hoạch có 100% đạt yêu cầu, trong đó 78% đạt khá, giỏi). Các đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng đều thể hiện được tinh thần, thái độ nghiêm túc trong học tập, chấp hành nghiêm quy định giờ giấc.


Cùng với công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn, công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên cũng được thị xã quan tâm, triển khai thực hiện nền nếp. Hội đồng Giáo dục QP-AN thị xã đã phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trường nghề, THPT… triển khai thực hiên nghiêm túc chương trình giáo dục QP-AN. Năm học 2017-2018, trên địa bàn thị xã  có 9.762 học sinh, sinh viên được giáo dục QP-AN. Ngoài ra, Hội đồng Giáo dục QP-AN đã phối hợp với Ban chấp hành Thị đoàn, Hội Cựu chiến binh thị xã tổ chức nói chuyện truyền thống cho học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…


Đối với công tác giáo dục QP-AN toàn dân, trong năm, Hội đồng Giáo dục QP-AN thị xã đã tiến hành tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng trên các phương tiện truyền thông để tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ QP-AN và các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở xây dựng được 578m2 panô, áp phích; 589 băng rôn, khẩu hiệu các loại; tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động trên 27 lượt trong các dịp lễ, tết, ngày kỉ niệm. Hàng tuần, cơ quan thường trực Hội đồng đều có tin, bài phát trên chuyên mục “Công tác quốc phòng, quân sự địa phương” của hệ thống truyền thanh thị xã nhằm xây dựng ý thức, trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Để  nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP-AN, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Văn Thành, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Sơn Tây, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN thị xã cho biết: Rút kinh nghiệm những hạn chế trong năm 2017, thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào đổi mới hình thức, phương pháp, biện pháp thực hiện để thu hút được sự quan tâm của các đối tượng khi tham gia giáo dục QP-AN. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, tạo phong trào thi đua sâu rộng, thúc đẩy công tác giáo dục QP-AN ngày càng phát triển, góp phần giữ gìn sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Phạm Luân

Tin khác